Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24. 7. 2017

03.07.2017, 10:47
| Informace obecního úřadu
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 24. 7. 2017 od 07:30 hod do 15:30 hod. v lokalitě Lomnice - část obce Lomnice na níže uvedených odběrných místech: č. p.:/č. orient.
část obce: Lomnice
Hornická 150
Kraslická 15, 81, 122, 146, 151, 158, 159, 160, 209, 215
Sokolovská 12, 27, 28, 29, 30 ,31 34, 41, 49, 60, 200
Sukova 119
č. p.:/č. orient. bez ulic: 11/160
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
www.cezdistribuce.czČEZ
Distribuce, a.s.
kontaktní linka: 800 850 860