Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22.09.2017 od 07:30 hod do 11:00 hod.

05.09.2017, 7:44
| Služby
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne 22.09.2017 od 07:30 hod do 11:00 hod.

v lokalitě: Lomnice - část obce: Lomnicena těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce: Lomnice
Česká 13
Hornická 18, 35, 150, 259, 260
Hornická kolonie 3, 7, 25, 61, 71, 73, 75, 76
Kraslická 15, 16, 17, 20, 24, 37, 38, 39, 40, 44, 70, 80, 87, 101, 111, 124, 126, 127, 130, 141, 149, 219
Novolomnická 11, 14, 22, 23, 79, 125, 135, 147, 162, 166, 197
Pod Vrchem 10, 33, 51, 52/132, 54, 55, 56, 63, 64, 68, 74, 89, 91, 92, 94, 96, 98, 171, 173, 175, 178
Sukova 119
Školní 6
č.p.:/č.orient. bez ulic: 26/3

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem ČEZ Distribuce, a.s.

kontaktní linka: 800 850 860
www.cezdistribuce.cz

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.