Úhrada poplatků za komunální odpad, pronájmy pozemků a ze psů

04.04.2018, 15:34
Připomínáme Vám úhradu poplatků za komunální odpad, pronájmy pozemků a ze psů.
 
Splatnost poplatků byla do 31. března 2018.
 
Ty z Vás, kteří na danou skutečnost zapomněli, žádáme, aby tyto poplatky zaplatili co nejdříve na podatelně OÚ Lomnice nebo bankovním převodem.
 
Číslo bankovního účtu: 862 164 359/0800
Variabilní symbol: uveden ve smlouvě o odpadech
(2018xxyyyy xx=Lomnice 01 nebo Týn 02; yyyy=č. popisné např. 0044)
Poznámka: Poplatky a uvést příjmení poplatníka
 
Sazby poplatků se nezměnily.
 
V případě nejasností nás kontaktujte osobně, telefonicky na tel. čísle 352 627 942 nebo e-mailem glosova@obeclomnice.cz