PŘIPOMENUTÍ - úhrada poplatků za vývoz odpadu z popelnic, za psy a pronájmy pozemků obce

07.03.2018, 9:46
| Obec Lomnice
Poplatky za vývoz komunálního odpadu, tedy za vývoz popelnic, za psy a pronájmy pozemků ve vlastnictví Obce Lomnice jsou občané povinni uhradit do 31. 3. 2018.
Poplatky je možné uhradit na podatelně Obecního úřadu Lomnice nebo bezhotovostním převodem:
účet obce 862 164 359/0800
 variabilní symbol je tvořen 2018xxyyyy (xx - 01 Lomnice nebo 02 Týn, yyyy je 0 a číslo popisné).
Do poznámky platby je vhodné uvést: poplatky 2018 a jméno a příjmení osoby, na kterou je poplatek veden.
Výše poplatků se v roce 2018 nezměnila.

 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.