Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Obecně závazné vyhlášky k odpadovému hospodářství a úhrady poplatku za odpady

07.12.2021, 12:32
| Informace obecního úřadu
S platností od 1. 1. 2022 byly vydány dvě nové obecně závazné vyhlášky, OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.