Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Jak zastavit úroky u exekuce?

27.03.2019, 16:28
| Sociální a právní pomoc pro občany
K tomu, abyste zastavili úroky u exekuce vám stačí opravdu málo. Dle občanského zákoníku má každý právo si určit na jaký dluh, či na jakou část dluhu bude zaúčtována jeho platba, nebo splátka. Pokud však toto vaše právo nevyslovíte, pak je zcela na věřiteli, nebo na exekutorovi, na jaký dluh, nebo část dluhu vaši platbu použije. Abyste si toto právo zajistili, je třeba do poznámky ke každé platbě napsat zprávu pro příjemce v tomto znění: „platbu zaúčtovat na jistinu“. Možnost napsat zprávu pro příjemce máte u všech způsobů platby, jak při převodu z účtu, vkladu na účet, nebo při platbě složenkou. V takovém případě pak musí věřitel, či exekutor zaúčtovat platbu na jistinu.
 
V případě, kdy vznikne exekuce pro malou částku, ze které jsou počítány v mnoha případech velké úroky, či penále, máte jedinečnou možnost, jak si zajistit, aby úroky, nebo penále ...

Zaměstnavatel v platební neschopnosti

27.03.2019, 16:27
| Sociální a právní pomoc pro občany
Úpadek zaměstnavatele
V České republice je právní problematika úpadku firem řešena insolvenčním zákonem. Insolvenční návrh může podat jak sám dlužník, tedy zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, a to za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.
Pracovní poměr
Pracovní poměry zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se ocitl v insolvenčním řízení, automaticky nekončí, neboť nemohou být rozvázány jen důvodů, než které stanovuje zákoník práce. Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci, pokud je pracovní poměr rozvazován výpovědí ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů. Nárok na odstupné nevzniká v případě, pokud zaměstnanec podá výpověď sám nebo pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou z jiných než organizačních důvodů.
Pracovněprávní pohledávky
Pracovněprávními pohledávkami se ...

"Bossing" Proč se děje a jak se mu bránit?

27.03.2019, 16:23
| Sociální a právní pomoc pro občany
Bossing: Proč se děje a jak se mu bránit?
Psychický teror s prvky šikanování ze strany často i inteligentních a vysoce postavených lidí není v dnešním pracovním světě ničím neobvyklým. Obětí se přitom můžete stát i vy. Nezáleží na tom, zda v práci začínáte nebo máte ve firmě vysoké postavení. Stačí se od ostatních kolegů trochu odlišovat.
Co je bossing, proč vzniká
Jak už název napovídá, bossing je šikana ze strany vedoucího nebo zaměstnavatele. Bossing je většinou spojován s poruchou osobnosti agresora. Odborníci se s ním nejčastěji setkávají v těchto třech případech:
  • Žárlivost na to, že je podřízený lepší.
  • Agresorovi se nedaří, vinu za neúspěch chce přenést na někoho jiného.
  • Snaha donutit zaměstnance k rozvázání pracovního poměru dohodou nebo k výpovědi.
 Jak se proti bossingu bránit
Obr...

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2019

09.03.2019, 10:50
| Informace obecního úřadu
 
Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2019. Více informací na https://www.sokolov-vychod.cz/aktuality/zapojte-se-do-souteze-tradicni-vyrobek-roku-2019 

Protokol o měření a hodnocení úrovně prašného spadu za rok 2018 Stanoviště Lomnice

25.01.2019, 20:12
| Informace obecního úřadu
Protokol o měření a hodnocení úrovně prašného spadu za rok 2018, Stanoviště Lomnice, ke stažení zde.

Informace pro občany obce v souvislosti s plánovanou výstavbou polygonu BMW v oblasti Podkrušnohorské výsypky

08.01.2019, 22:31
| Informace obecního úřadu
V pondělí 7.1.2019 proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce Lomnice se zástupci Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. afirmy BMW , kde byly zodpovězeny otázky na výstavbu polygonu BMW a Změny č. 1 Územního plánu obce Lomnice. ...

Informace k měření hluku v mimopracovním prostředí v okolí těžební části společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

07.01.2019, 9:09
| Informace obecního úřadu
Článek poskytla Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Informace k měření hluku v mimopracovním prostředí v okolí těžební části společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
  Laboratoře Sokolovské uhelné měří hluk v mimopracovním prostředí dle technických norem (ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení, ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 2: Určování hladin akustického tlaku) a dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí z 10/2017. ...

Souhrnné informace a přehled naměřených výsledků prašnosti

05.01.2019, 14:03
| Informace obecního úřadu
Souhrnné informace a přehled naměřených výsledků prašnosti ve vybraných lokalitách v okolí těžební i zpracovatelské části Sokolovské uhelné, a.s., právní nástupce, za rok 2017 a 2018 můžete stáhnout zde