Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

"Bossing" Proč se děje a jak se mu bránit?

27.03.2019, 16:23
| Sociální a právní pomoc pro občany
Bossing: Proč se děje a jak se mu bránit?
Psychický teror s prvky šikanování ze strany často i inteligentních a vysoce postavených lidí není v dnešním pracovním světě ničím neobvyklým. Obětí se přitom můžete stát i vy. Nezáleží na tom, zda v práci začínáte nebo máte ve firmě vysoké postavení. Stačí se od ostatních kolegů trochu odlišovat.
Co je bossing, proč vzniká
Jak už název napovídá, bossing je šikana ze strany vedoucího nebo zaměstnavatele. Bossing je většinou spojován s poruchou osobnosti agresora. Odborníci se s ním nejčastěji setkávají v těchto třech případech:
  • Žárlivost na to, že je podřízený lepší.
  • Agresorovi se nedaří, vinu za neúspěch chce přenést na někoho jiného.
  • Snaha donutit zaměstnance k rozvázání pracovního poměru dohodou nebo k výpovědi.
 Jak se proti bossingu bránit
Obr...

Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2019

09.03.2019, 10:50
| Informace obecního úřadu
 
Zapojte se do soutěže Tradiční výrobek roku 2019. Více informací na https://www.sokolov-vychod.cz/aktuality/zapojte-se-do-souteze-tradicni-vyrobek-roku-2019 

Protokol o měření a hodnocení úrovně prašného spadu za rok 2018 Stanoviště Lomnice

25.01.2019, 20:12
| Informace obecního úřadu
Protokol o měření a hodnocení úrovně prašného spadu za rok 2018, Stanoviště Lomnice, ke stažení zde.

Informace pro občany obce v souvislosti s plánovanou výstavbou polygonu BMW v oblasti Podkrušnohorské výsypky

08.01.2019, 22:31
| Informace obecního úřadu
V pondělí 7.1.2019 proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce Lomnice se zástupci Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. afirmy BMW , kde byly zodpovězeny otázky na výstavbu polygonu BMW a Změny č. 1 Územního plánu obce Lomnice. ...

Informace k měření hluku v mimopracovním prostředí v okolí těžební části společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

07.01.2019, 9:09
| Informace obecního úřadu
Článek poskytla Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Informace k měření hluku v mimopracovním prostředí v okolí těžební části společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
  Laboratoře Sokolovské uhelné měří hluk v mimopracovním prostředí dle technických norem (ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení, ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. Část 2: Určování hladin akustického tlaku) a dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí z 10/2017. ...

Souhrnné informace a přehled naměřených výsledků prašnosti

05.01.2019, 14:03
| Informace obecního úřadu
Souhrnné informace a přehled naměřených výsledků prašnosti ve vybraných lokalitách v okolí těžební i zpracovatelské části Sokolovské uhelné, a.s., právní nástupce, za rok 2017 a 2018 můžete stáhnout zde

V Sukově ulici bylo vybudováno nové místo pro sběr tříděného odpadu

12.10.2018, 12:05
| Obec Lomnice
V současné době došlo v Týně Sukova ulice k vytvoření nového místa, kam je možné odložit tříděný odpad. Jedná se o nádoby na sklo, na papír a dvě nádoby na plast.
Nyní máme v obci celkem 7 míst, na kterých jsou nádoby umístěny ...

Projekt "Komunitní centrum v obci Lomnice"

19.09.2018, 11:49
| Projekty


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. ...