Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

COVID-19: DOPORUČENÍ PRO ZACHOVÁNÍ PSYCHICKÉ POHODY

24.03.2020, 8:16
| Informace obecního úřadu

 

COVID-19: JAK S DĚTMI MLUVIT O KORONAVIRU

24.03.2020, 8:15
| Informace obecního úřadu

 

COVID 19- OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU PLATÍ MINIMÁLNĚ DO 1. DUBNA

24.03.2020, 8:10
| Informace obecního úřadu
Vláda České republiky nadále omezila volný pohyb osob, a to minimálně do 1. dubna. Do stejné doby tak platí i další opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Tím nejdůležitějším je právě zákaz volného pohybu osob na území České republiky, který původně platil do 24. března do 6:00. Zákaz má některé výjimky, neplatí například pro cesty do zaměstnání nebo za podnikáním, povoleny budou nezbytné cesty za rodinnými příslušníky a pro pořízení základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a další.

Nadále tak zůstane uzavřená většina obchodů i restaurace. Zákaz se netýká výdeje pokrmů okénkem nebo prodeje jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude. Pokud chtějí pendleři od čtvrtka 26. března nadále pracovat v Německu a Rakousku, musí si tam zajistit ubytování. Vlá...

COVID-19: OPATŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

23.03.2020, 17:00
| Informace obecního úřadu
V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM VLÁDY ČR JE OBECNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN
Využijte, proto prosím pro řešení svých neodkladných záležitostí telefonického kontaktu, možnosti zasílání e-mailů, datové schránky, poštovních služeb, případně doručení podání do
schránky obecního úřadu, která je umístěna na dveřích hlavního vchodu. Pokud musíte úřad skutečně navštívit, potom pouze v pondělí nebo ve středu od 12:00 do 15:00 hodin a to  po telefonické dohodě s pracovníkem úřadu konkrétní agendy.
Podatelna: 352 627 942
Elektronická adresa: obec@obeclomnice.cz
Datová schránka: uedbcyu

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

COVID 19-INFORMACE K DISTRIBUCI A VÝDEJI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

23.03.2020, 10:26
| Informace obecního úřadu
Výdej ochranných prostředků z dodávky Ministerstva vnitra zahájí krajský úřad v pondělí 23. března 2020.

Výdej je určen pouze pro odbornosti:

Všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, pneumologie a ftizeologie, gynekologie a porodnictví, endokrinologie a diabetologie, neurologie, klinická onkologie, chirurgie, ortopedie, onkochirurgie, nefrologie, urologie, zubní lékařství, oftalmologie, algeziologie – léčba bolesti, psychiatrie, radiologie, revmatologie, hematologie, angiologie, gastroenterologie, klinická biochemie, orální a maxiofaciální chirurgie, traumatologie, alergologie, dermatovenerologie, foniatrie, porodní asistentka, domácí péče a lékárny

Ve výdejních místech v 7 městech regionu, 23. 3. 2020 od 8.00 – 17.00 hodin:

Ostrov, Mírové náměstí 733, Ostrov, Dům kult...

COVID 19- INFORMACE O AKTUÁLNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ ČESKÉ POŠTY

23.03.2020, 10:22
| Informace obecního úřadu
Vážené dámy, vážení pánové,
 
Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:
 
Vyplácení důchodů 
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doru...

COVID-19: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, DOBA PRO SENIORY

20.03.2020, 11:19
| Informace obecního úřadu

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo o...

COVID-19: O PENZI MOHOU DŮCHODCI POŽÁDAT TELEFONICKY

20.03.2020, 11:07
| Informace obecního úřadu

Na základě vyjádření představitelů České pošty budou důchody distribuovány ještě dnes popřípadě zítra. Pokud má příjemce důchodu (zejména senior) nastaveno přebírání důchodu na pobočce České pošty, může telefonicky požádat místně příslušnou pobočku České pošty, aby mu důchod doručila prostřednictví doručovatele. Je nutné si uvědomit, že tato skupina obyvatel je nejvíce ohrožena.

Kvůli doručování důchodů jednal hejtman s představiteli České pošty k nalezení vhodného řešení. Není třeba mít jakékoliv obavy, že důchody by nebyly vypláceny. V současné situaci šíření onemocnění COVID-19, v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR, je nutné učinit všechna nezbytná opatření, aby byla ochráněna nejvíce ohrožená skupina obyvatel a zamezilo se šíření v rámci populace, tedy byl omezen vzájemný rizikový osobní styk.