Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

COVID 19- INFORMACE O AKTUÁLNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ ČESKÉ POŠTY

23.03.2020, 10:22
| Informace obecního úřadu
Vážené dámy, vážení pánové,
 
Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:
 
Vyplácení důchodů 
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doru...

COVID-19: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, DOBA PRO SENIORY

20.03.2020, 11:19
| Informace obecního úřadu

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo o...

COVID-19: O PENZI MOHOU DŮCHODCI POŽÁDAT TELEFONICKY

20.03.2020, 11:07
| Informace obecního úřadu

Na základě vyjádření představitelů České pošty budou důchody distribuovány ještě dnes popřípadě zítra. Pokud má příjemce důchodu (zejména senior) nastaveno přebírání důchodu na pobočce České pošty, může telefonicky požádat místně příslušnou pobočku České pošty, aby mu důchod doručila prostřednictví doručovatele. Je nutné si uvědomit, že tato skupina obyvatel je nejvíce ohrožena.

Kvůli doručování důchodů jednal hejtman s představiteli České pošty k nalezení vhodného řešení. Není třeba mít jakékoliv obavy, že důchody by nebyly vypláceny. V současné situaci šíření onemocnění COVID-19, v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR, je nutné učinit všechna nezbytná opatření, aby byla ochráněna nejvíce ohrožená skupina obyvatel a zamezilo se šíření v rámci populace, tedy byl omezen vzájemný rizikový osobní styk.

COVID-19: Další krizová opatření vlády ČR ze dne 18. 3. 2020

19.03.2020, 21:52
| Informace obecního úřadu
v příloze naleznete další krizová opatření vlády ČR ze dne 18. 3. 2020 k plnění a zveřejnění na webových stránkách úřadu.
Ke stažení zde.

COVID-19: Otevřený dopis hejtmana

19.03.2020, 21:48
| Informace obecního úřadu

COVID-19: Informace oddělení prevence Policejního prezidia ČR

18.03.2020, 21:09
| Informace obecního úřadu
V článku přinášíme informace prevence Policejního prezidia ČR. ...

COVID -19: DOPORUČENÍ PRO SENIORY

18.03.2020, 21:03
| Informace obecního úřadu
Informace peo seniory ze ZZMV.
Ke stažení zde.

COVID-19: ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020

18.03.2020, 20:58
| Informace obecního úřadu
ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály.
Ke stažení zde.