Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

COVID-19: OPATŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

23.03.2020, 17:00
| Informace obecního úřadu
V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM VLÁDY ČR JE OBECNÍ ÚŘAD PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN
Využijte, proto prosím pro řešení svých neodkladných záležitostí telefonického kontaktu, možnosti zasílání e-mailů, datové schránky, poštovních služeb, případně doručení podání do
schránky obecního úřadu, která je umístěna na dveřích hlavního vchodu. Pokud musíte úřad skutečně navštívit, potom pouze v pondělí nebo ve středu od 12:00 do 15:00 hodin a to  po telefonické dohodě s pracovníkem úřadu konkrétní agendy.
Podatelna: 352 627 942
Elektronická adresa: obec@obeclomnice.cz
Datová schránka: uedbcyu

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

COVID 19-INFORMACE K DISTRIBUCI A VÝDEJI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

23.03.2020, 10:26
| Informace obecního úřadu
Výdej ochranných prostředků z dodávky Ministerstva vnitra zahájí krajský úřad v pondělí 23. března 2020.

Výdej je určen pouze pro odbornosti:

Všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, dětské lékařství, pneumologie a ftizeologie, gynekologie a porodnictví, endokrinologie a diabetologie, neurologie, klinická onkologie, chirurgie, ortopedie, onkochirurgie, nefrologie, urologie, zubní lékařství, oftalmologie, algeziologie – léčba bolesti, psychiatrie, radiologie, revmatologie, hematologie, angiologie, gastroenterologie, klinická biochemie, orální a maxiofaciální chirurgie, traumatologie, alergologie, dermatovenerologie, foniatrie, porodní asistentka, domácí péče a lékárny

Ve výdejních místech v 7 městech regionu, 23. 3. 2020 od 8.00 – 17.00 hodin:

Ostrov, Mírové náměstí 733, Ostrov, Dům kult...

COVID 19- INFORMACE O AKTUÁLNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ ČESKÉ POŠTY

23.03.2020, 10:22
| Informace obecního úřadu
Vážené dámy, vážení pánové,
 
Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:
 
Vyplácení důchodů 
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doru...

COVID-19: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, DOBA PRO SENIORY

20.03.2020, 11:19
| Informace obecního úřadu

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo o...

COVID-19: O PENZI MOHOU DŮCHODCI POŽÁDAT TELEFONICKY

20.03.2020, 11:07
| Informace obecního úřadu

Na základě vyjádření představitelů České pošty budou důchody distribuovány ještě dnes popřípadě zítra. Pokud má příjemce důchodu (zejména senior) nastaveno přebírání důchodu na pobočce České pošty, může telefonicky požádat místně příslušnou pobočku České pošty, aby mu důchod doručila prostřednictví doručovatele. Je nutné si uvědomit, že tato skupina obyvatel je nejvíce ohrožena.

Kvůli doručování důchodů jednal hejtman s představiteli České pošty k nalezení vhodného řešení. Není třeba mít jakékoliv obavy, že důchody by nebyly vypláceny. V současné situaci šíření onemocnění COVID-19, v souladu s vyhlášeným nouzovým stavem a přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR, je nutné učinit všechna nezbytná opatření, aby byla ochráněna nejvíce ohrožená skupina obyvatel a zamezilo se šíření v rámci populace, tedy byl omezen vzájemný rizikový osobní styk.

COVID-19: Další krizová opatření vlády ČR ze dne 18. 3. 2020

19.03.2020, 21:52
| Informace obecního úřadu
v příloze naleznete další krizová opatření vlády ČR ze dne 18. 3. 2020 k plnění a zveřejnění na webových stránkách úřadu.
Ke stažení zde.

COVID-19: Otevřený dopis hejtmana

19.03.2020, 21:48
| Informace obecního úřadu

COVID-19: Informace oddělení prevence Policejního prezidia ČR

18.03.2020, 21:09
| Informace obecního úřadu
V článku přinášíme informace prevence Policejního prezidia ČR. ...