V roce 2009 získala Obec Lomnice dotaci z grantu VISK 3 z Ministersta kultury ČR- podprogram Informační centra veřejných knihoven na rozšíření knihovního systému Clavius - moduly Revize a WWW katalog.

on-line katalog

čtenářské konto

Stránka aktualizována: 10.06.2018