Dokument
Účinnost
od do
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - Místní poplatky 13.07.2012 ..
.doc65 kB
Stáhnout/Otevřít

127x
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání 09.02.2005 ..
.pdf201 kB
Stáhnout/Otevřít

19x
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 20.12.2004 ..
Tato OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Lomnici a Školní družiny při ZŠ v Lomnici. .pdf85 kB
Stáhnout/Otevřít

7x
Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 01.01.2004 ..
.pdf80 kB
Stáhnout/Otevřít

11x
Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 04.07.2003 ..
.pdf82 kB
Stáhnout/Otevřít

14x
Obecně závazná vyhláška obce Lomnice 1/2002 - Řád pro pohřebiště 01.07.2002 ..
.pdf75 kB
Stáhnout/Otevřít

21x