Úvodní stránka » Obecní úřad » Obecně závazné vyhlášky obce
Dokument
Účinnost
od do
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - Místní poplatky 13.07.2012 ..
.doc

Ikona typu souboru

65 kB
Stáhnout/Otevřít

141x
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání 09.02.2005 ..
.pdf

Ikona typu souboru

201 kB
Stáhnout/Otevřít

20x
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 20.12.2004 ..
Tato OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Lomnici a Školní družiny při ZŠ v Lomnici. .pdf

Ikona typu souboru

85 kB
Stáhnout/Otevřít

8x
Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 01.01.2004 ..
.pdf

Ikona typu souboru

80 kB
Stáhnout/Otevřít

13x
Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 04.07.2003 ..
.pdf

Ikona typu souboru

82 kB
Stáhnout/Otevřít

16x
Obecně závazná vyhláška obce Lomnice 1/2002 - Řád pro pohřebiště 01.07.2002 ..
.pdf

Ikona typu souboru

75 kB
Stáhnout/Otevřít

23x