Sídlo Obecního úřadu Lomnice:

Obecní úřad Lomnice
Kraslická 44
356 01 Lomnice

tel. : 352 621 359, 352 627 942
fax : 352 627 943
IČO : 259497
DIČ : CZ00259497

Bankovní spojení : 0862164359/0800

e-mail: obec@obeclomnice.cz
www: http://www.obeclomnice.cz

ID datové schránky: uedbcyu

Kontakty na pracovníky:

Jméno a příjmení Funkce/Oddělení Telefon E-mail
Miloš Matoušek starosta obce 352 627 941
777 903 405
starosta@obeclomnice.cz
Karel Lídl místostarosta 728 738 982 mistostarosta@obeclomnice.cz
- oddělení místního hospodářství
Jitka Půtová hlavní ekonom 352 627 942 putova@obeclomnice.cz
- oddělení stížností
Miroslava Löwová ekonomka 352 627 942 lowova@obeclomnice.cz
- oddělení ekonomické, kontroly a správy majetku obce
- oddělení místních poplatků
Eva Hilková matrikářka 352 627 942 hilkova@obeclomnice.cz
- oddělení evidencí a správních agend
- oddělení sociálních věcí
- oddělení místního hospodaření
Jana Glosová podatelna 352 627 942 glosova@obeclomnice.cz
- kontaktní místo Czech Pointu I.
- úřední deska
Jiřina Němečková knihovnice 352 627 940 knihovna@obeclomnice.cz
- Obecní knihovna Lomnice
Stránka aktualizována: 13.04.2021