ano
ne
  
ano
ne
  
ano
ne
  
data vložení dokumentu
názvu dokumentu
Dokument
Vyvěšeno
od do
Záměr prodeje pozemku 21.10.2019 05.11.2019


437 kB
Stáhnout/Otevřít

1x
Záměr pronájmu pozemku 14.10.2019 01.11.2019


450 kB
Stáhnout/Otevřít

12x
Záměr pronájmu pozemku 14.10.2019 01.11.2019


450 kB
Stáhnout/Otevřít

8x
Rozpočtové opatření č. 6/2019 03.10.2019 31.12.2019


13 kB
Stáhnout/Otevřít

2x
Rozpočtové opatření č. 5/2019 03.10.2019 31.12.2019


14 kB
Stáhnout/Otevřít

1x
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP 27.09.2019 31.12.2020
elektromobil

4555 kB
Stáhnout/Otevřít

7x
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví v jiných porostů - ČEZ 18.09.2019 31.03.2020


74 kB
Stáhnout/Otevřít

10x
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy - odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 09.09.2019 31.12.2022


3009 kB
Stáhnout/Otevřít

11x
VV opatření obecné povahy - zalesňování 02.09.2019 31.12.2022


221 kB
Stáhnout/Otevřít

8x
Informace č. 10 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 22.08.2019 31.12.2020


127 kB
Stáhnout/Otevřít

15x