Úvodní stránka » Obecní úřad » Úřední deska
  
ano
ne
Klikněte pro zobrazení kalendáře
Klikněte pro zobrazení kalendáře
  
ano
ne
  
ano
ne
  
data vložení dokumentu
názvu dokumentu
Dokument
Vyvěšeno
od do
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků 23.07.2020 30.06.2021
Ikona typu souboru

196 kB
Stáhnout/Otevřít

2x
Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Lomnice ke dni 31.12.2019 23.07.2020 30.06.2021
Ikona typu souboru

195 kB
Stáhnout/Otevřít

4x
Veřejnoprávní smlouva s KK - dotace oplocení 17.07.2020 31.07.2023
Ikona typu souboru

4718 kB
Stáhnout/Otevřít

13x
Veřejnosprávní smlouva 13.07.2020 13.07.2030
Ikona typu souboru

4733 kB
Stáhnout/Otevřít

2x
VV opatření obecné povahy (lesy - kůrovec) 03.04.2020 31.12.2022
Lesní zákon (MZ ČR) Ikona typu souboru

291 kB
Stáhnout/Otevřít

5x
TJ Veřejnoprávní smlouva 2020 18.02.2020 31.01.2031
Ikona typu souboru

1949 kB
Stáhnout/Otevřít

22x
Veřejnoprávní smlouva TJ 2019 14.01.2019 17.01.2022
Ikona typu souboru

773 kB
Stáhnout/Otevřít

11x
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě TJ 2019 15.04.2019 18.04.2022
Ikona typu souboru

250 kB
Stáhnout/Otevřít

4x
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy - odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 09.09.2019 31.12.2022
Ikona typu souboru

3009 kB
Stáhnout/Otevřít

14x
VV opatření obecné povahy - zalesňování 02.09.2019 31.12.2022
Ikona typu souboru

221 kB
Stáhnout/Otevřít

15x