Očkování psů 8.5.2018

16.04.2018, 20:50
| Informace obecního úřadu

Úhrada poplatků za komunální odpad, pronájmy pozemků a ze psů

04.04.2018, 15:34
| Obec Lomnice
Připomínáme Vám úhradu poplatků za komunální odpad, pronájmy pozemků a ze psů.
 
Splatnost poplatků byla do 31. března 2018.
 
Ty z Vás, kteří na danou skutečnost zapomněli, žádáme, aby tyto poplatky zaplatili co nejdříve na podatelně OÚ Lomnice nebo bankovním převodem. ...

Fotbalová přípravka v Lomnici pořádá nábor dětí

03.04.2018, 14:15
| Ostatní
Fotbalová přípravka v Lomnici pořádá nábor dětí
(ročníky 2010 + 2011)
                
Chtěli byste, aby vaše dítě mělo fyzickou aktivitu venku na čerstvém vzduchu?
Nechcete nikam dojíždět, nechcete platit vysoké členské příspěvky?
Zkuste fotbalovou přípravku v Lomnici! ...

Projekt "Protipovodňová opatření obce Lomnice"

16.04.2018, 20:38
| Projekty
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. ...

Akce - Informativní rozbor pitné vody od 19.3.2018 - 30.6.2018

22.03.2018, 14:45
| Informace obecního úřadu
V případě zájmu o krácený rozbor vody, který odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., přílohy č. 5 Krácený rozbor vody, je možné se obrátit na nejbližší pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, tj. Karlovy Vary, Závodní 94,  telefon 353 301 340, e- mail laboratorekv@zuusti.cz. ...

Mikroregion Sokolov - východ

06.11.2017, 16:38
| Ostatní
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty

Projekt "Komunitní centrum v obci Lomnice"

12.10.2017, 21:26
| Projekty
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. ...

Projekt "Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Sokolov – východ"

27.09.2017, 11:37
| Informace obecního úřadu
Projekt je zaměřen na optimalizaci procesů ve veřejné správě v členských obcích Mikroregionu Sokolov - východ. Více informací k projektu naleznete zde.