Uzavření Sběrného dvora 31. 3. 2018

21.03.2018, 7:39
| Obec Lomnice
Upozorňujeme občany, že dne 31. 3. 2018 bude z provozních důvodů uzavřen Sběrný dvůr v Lomnici. Děkujieme Vám za pochopení.

PŘIPOMENUTÍ - úhrada poplatků za vývoz odpadu z popelnic, za psy a pronájmy pozemků obce

07.03.2018, 9:46
| Obec Lomnice
Poplatky za vývoz komunálního odpadu, tedy za vývoz popelnic, za psy a pronájmy pozemků ve vlastnictví Obce Lomnice jsou občané povinni uhradit do 31. 3. 2018.
Poplatky je možné uhradit na podatelně Obecního úřadu Lomnice nebo bezhotovostním převodem:
účet obce 862 164 359/0800
 variabilní symbol je tvořen 2018xxyyyy (xx - 01 Lomnice nebo 02 Týn, yyyy je 0 a číslo popisné).
Do poznámky platby je vhodné uvést: popl...

Uzavření knihovny

18.12.2017, 14:47
| Knihovna
V pátek 23.3.2018 bude knihovna uzavřena z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení.

ZTRÁTY A NÁLEZY

16.10.2017, 16:09
| Informace obecního úřadu
V pondělí 16.10.2017 bylo nalezeno jízdní kolo. Pokud je Vaše, volejte v pondělí - pátek na tel. číslo 602 524 824 v době 14 -20 hodin.

Sběrný dvůr Lomnice

15.03.2017, 13:22
| Informace obecního úřadu
SBĚRNÝ DVŮR
Provozní doba
Pondělí:         13:00 – 16:00
Středa:           13:00 – 16:00
Sobota:          09:00 – 11:30 ...

Uzavření knihovny

09.12.2016, 13:46
| Knihovna
Z provozních důvodů bude knihovna uzavřena v úterý 28.11.2017. Děkujeme za pochopení.

Akce - Informativní rozbor pitné vody od 19.3.2018 - 30.6.2018

22.03.2018, 14:45
| Informace obecního úřadu
V případě zájmu o krácený rozbor vody, který odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., přílohy č. 5 Krácený rozbor vody, je možné se obrátit na nejbližší pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, tj. Karlovy Vary, Závodní 94,  telefon 353 301 340, e- mail laboratorekv@zuusti.cz.
Cena Kráceného rozboru vody je 750,- Kč včetně DPH. Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti Zdravotnického ústavu.

Mikroregion Sokolov - východ

06.11.2017, 16:38
| Ostatní
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ jsou k dispozici na http://www.sokolov-vychod.cz/zakladni-dokumenty