Obec Lomnice

Stavba obecního úřadu


Stavba budovy nového obecního úřadu

Stavební úpravy zahájila 23.června 2005 rozsáhlá demolice části staré budovy, kdy byla zachována pouze obřadní síň a po jedenácti měsících, přesně 19.května 2006, byla zkolaudavaná budova nová.

Do výstavby této budovy vložila obec Lomnice ze svých vlastních finančních prostředků cca 11 miliónů korun. Rovněž vybavení celého úřadu a knihovny hradila z prostředků obce. Pouze na počítačové vybavení knihovny požadovala obec dotaci ze státního rozpočtu, ale z požadované částky 280 tisíc, byla Ministerstvem kultury ČR obci poskytnuta dotace ve výši 35 tisíc korun.

Dodavatelem stavby byla firma Vokoun H+S s.r.o. Dolní Rychnov, stavbu projektovala Projektová kancelář Ing. Petr Potužák, Loket.

Stránka aktualizována: 20.02.2022