Úvodní stránka » Obec Lomnice » Současnost obce

Počet obyvatel k 1.1.2019: 1336
Celková rozloha: 13 km2

Obec Lomnice se nachází 4 km od okresního města Sokolov. V současné době je obec rozdělena na dvě části - Lomnice a Týn. Část obce Lomnice leží v nadmořské výšce 443 m a část obce Týn v nadmořské výšce 462 m. Celková rozloha obce je 13 km2.

V 80.letech 20 stol. byla vzhledem k rozsáhlé dolové činnosti v okolí obce zrušena silnice ze Sokolova přes Lomnici do Kraslic, která byla vybudována ve 40.letech 19.stol. Stejně tak musela dolové činnosti ustoupit i část obce nazvaná Lesík. V současné době do katastru obce zasahuje povrchový lom Jiří.

Dolovou činností během let došlo k devastaci krajiny v okolí obce. Proto se nyní na severozápadních svazích u obce provádí rozsáhlá rekultivace výsypek, aby se částečně obnovil předešlý ráz krajiny.

Obec prošla od 2.světové války řadou změn. V 60.letech byl vybudován kulturní dům, v Týně vyrostly nové obytné domy a základní škola se rozrostla o další budovu. V 80.letech byla vybudována nová školní jídelna, obřadní síň a nová prodejna potravin. V následujícím desetiletí pokračovala další výstavba rodinných domů, byla vybudována čistička odpadních vod a v celém katastru obce nový rozvod kanalizace a plynofikace.

Pro staré občany byl postaven dům s malometrážními byty, byly rekonstruovány budovy základní školy a mateřské školy a byl vybudován bytový dům. Celkovou rekonstrukcí prošlo i náměstí obce a řada dalších domů a budov. Pokračuje i další bytová výstavba, rekonstrukce vodovodu a jsou plánovány další akce pro zkrášlení vzhledu obce.

Stránka aktualizována: 31.12.2019