Obecní úřad

Dokumenty a média


Vyhlášky obce

Program rozvoje obce LOMNICE 2021–2030

Účinnost od 01.07.2021 do .. | pdf (9084 kB)

Pasport místních komunikací obce Lomnice

Účinnost od 01.12.2021 do .. | pdf (23604 kB)

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci

platnost od 1. 1. 2022
Účinnost od 16.11.2021 do .. | pdf (425 kB)

OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

platnost od 1.1.2022
Účinnost od 16.11.2021 do .. | pdf (420 kB)

Řád pohřebiště

platný od 15.10.2020
Účinnost od 15.10.2020 do .. | pdf (9732 kB)

obecně závazná vyhláška č. 6/2020

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (202 kB)

obecně závazná vyhláška Č. 5/2020

o regulaci hlučných činností
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (193 kB)

obecně závazná vyhláška č. 4/2020

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů v obci Lomnice
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (3254 kB)

obecně závazná vyhláška č. 3/2020

kterou se zrušuje OZV 3/2017 o veřejném pořádku
Účinnost od 01.10.2020 do 30.12.2050 | pdf (191 kB)

obecně závazná vyhláška Č. 2/2020

kterou se zrušuje OZV 1/2002 - Řád pohřebiště
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (210 kB)