Obecní úřad

Zastupitelstvo


Složení zastupitelstva

Členové zastupitelstva obce Lomnice - volební období 2022-2026

Miloš Matoušek
starosta obce
Karel Lídl
místostarosta
člen výboru bytového a výstavby
Naděžda Černíková
předseda komise SPOZ
1. oddávající
Ing. Josef Janura, DiS.
předseda finančního výboru
Josef Kadlec
člen kontrolního výboru
Mgr. Ladislav Litvák
člen finančního výboru
Miloslav Matoušek
předseda výboru bytového a výstavby
Mgr. Anna Novotná
předseda výboru kulturního a školského
Jaroslav Ondrejčík
předseda kontrolního výboru
člen SPOZ, 2. oddávající
Mgr. Petra Severová
člen kontrolního výboru
Eva Sásová
člen výboru bytového a výstavby
Věra Šťastná
člen kulturního a školského výboru
Radovan Vajdík
člen finančního výboru
Stránka aktualizována: 20.10.2022