Úvodní stránka » Obecní úřad » Složení zastupitelstva

Členové zastupitelstva obce Lomnice - volební období 2018-2022

Miloš Matoušek

starosta obce

Karel Lídl

místostarosta
člen výboru bytového a výstavby

Ing. Josef Janura, DiS.

předseda finančního výboru

Mgr. Ladislav Litvák

člen finančního výboru

Vladimír Vondruška

člen finančního výboru

Mgr. Petra Severová

předseda kontrolního výboru
člen výboru kontrolního a školského

Josef Kadlec

člen kontrolního výboru

Jaroslav Ondrejčík

člen kontrolního výboru
člen SPOZ, 2. oddávající

Miloslav Matoušek

předseda výboru bytového a výstavby

Bc. Markéta Nováková

člen výboru bytového a výstavby
člen SPOZ, 3. oddávající

Jaroslav Blcha

předseda výboru kulturního a školského

Mgr. Jitka Pugnerová

člen výboru kulturního a školského

Naděžda Černíková

předseda komise SPOZ
1. oddávající
Stránka aktualizována: 11.04.2021