Členové zastupitelstva obce Lomnice - volební období 2014-2018

Miloslav Matoušek

starosta obce

Karel Lídl

místostarosta
člen komise bytové a výstavby

Jaroslav Blcha

předseda komise kulturní a školské

Naděžda Černíková

předseda finančního výboru
člen SPOZ, 1. oddávající

Jan Dudáš

předseda kontrolního výboru

Josef Janura

člen finančního výboru

Josef Kadlec

člen kontrolního výboru

Ladislav Litvák

člen finančního výboru

Vladimír Vondruška

Miloš Matoušek

předseda komise bytové a výstavby

Markéta Nováková

člen bytové komise
předseda SPOZ, 2. oddávající

Jaroslav Ondrejčík

člen kontrolního výboru
člen SPOZ, 3. oddávající

Jitka Pugnerová

člen komise kulturní a školské
Stránka aktualizována: 31.03.2017