Obec Lomnice

Stavba obecního úřadu


Prohlídka nového obecního úřadu

Slavnostní otevření nové budovy Obecního úřadu v Lomnici se konalo 30.5.2006. Poprvé v historii naší obce má úřad svoji vlastní budovu, která svým moderním vybavením splňuje veškeré požadavky současné doby. Na druhou stranu svým vzhledem ideálně zapadá do vesnické zástavby a nenarušuje ráz naší obce.

Stavební úpravy zahájila 23.června 2005 rozsáhlá demolice části staré budovy, kdy byla zachována pouze obřadní síň a po jedenácti měsících, přesně 19.května 2006, byla zkolaudavaná budova nová.

Na rozdíl od staré budovy, zde byla mimo kanceláří úřadů, vybudovaná i moderně vybavená knihovna, služebna Policie České republiky Sokolov - venkov a výbory a komise zřízené zastupitelstvem obce mohou poprvé za dobu jejich činnosti jednat ve svých vlastních zasedacích místnostech.

Obřadní síň nebude sloužit už jen pro matriční obřady a akce sboru pro občanské záležitosti, ale bude sloužit i jako důstojná zasedací síň pro veřejná jednání zastupitelstva obce.

Do výstavby této budovy vložila obec Lomnice ze svých vlastních finančních prostředků cca 11 miliónů korun. Rovněž vybavení celého úřadu a knihovny hradila z prostředků obce. Pouze na počítačové vybavení knihovny požadovala obec dotaci ze státního rozpočtu, ale z požadované částky 280 tisíc, byla Ministerstvem kultury ČR obci poskytnuta dotace ve výši 35 tisíc korun.

Dodavatelem stavby byla firma Vokoun H+S s.r.o. Dolní Rychnov, stavbu projektovala Projektová kancelář Ing. Petr Potužák, Loket.

Stránka aktualizována: 20.02.2022