Obec Lomnice

Fakta a zajímavosti


Historie obce

První písemná zpráva pochází z roku 1339, kdy Lomnici získal od Nothaftů v léno Mikuláš Winkler. O sto let později získali obec Šlikové, kteří ji roku 1601 připojili k sokolovskému panství. Po prohrané bitvě na Bílé hoře bylo sokolovské panství Šlikům zkonfiskováno a prodáno Nosticům, kteří byli jeho držiteli až do zániku panské správy v polovině 19.století. Třicetiletá válka přinesla obyvatelstvu mnohé útrapy - například morovou epidemii v roce 1633. Památka obětí morové epidemie byla v roce 1681 uctěna postavením morového sloupu. Po zániku panské správy byla Lomnice v letech 1850 - 1875 součástí politické obce Svatava a po té se stala samostatnou obcí.

Do poloviny 19.stol. převažovalo v obci zemědělství, obzvlášť pěstování chmele. Poté se začala rozvíjet těžba uhlí - od 20. do konce 60.let 20.stol. zde těží hlubinný důl Jiří.

Památky :

- kostel svatého Jiljí (13. století)

Kostel je jednou z nejstarších sakrálních staveb v regionu, kde se prolínají 3 slohy - gotika, renesance a empír. Nejzajímavější částí kostela je krov, který se skládá ze tří částí. Všechny tyto zachované části mají značný historický, stavební i památkový význam pro poznání stavební a řemeslné dovednosti našich předků. Mimo oblast města Chebu a Chebska se jedná o nejstarší rozpoznaný krov na území Karlovarského kraje a spolu s Chebskými krovy představuje dvanáctý nejstarší krov v regionu.


Stránka aktualizována: 20.02.2022