Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Finanční podpora místním projektům

23.10.2020, 12:15
| Obec Lomnice
BMW Group, jakožto společensky odpovědná firma, přistupuje aktivně k řešení společenských výzev ve všech regionech a místech, kde podniká. Naše závazky se zaměřují především na propojování různých kultur, kvalitní vzdělávání dětí a dospívajících – zejména v oborech souvisejících s vědou, technikou, strojírenstvím a matematikou, bezpečností silničního provozu a zodpovědného využívání zdrojů.

Věříme, že právě v těchto oblastech jsme schopni pomocí našich zkušeností dosáhnout maximálně pozitivního efektu pro společnost, v níž žijeme.

Tým projektu BMW Group Vývojového centra ČR věří ve stejné hodnoty a chce je aplikovat ve zdejším prostředí. Naše aktivity by proto měly směřovat ke společnému přínosu Vám, našim sousedům, lidem, kteří žijí v blízkosti budoucího Vývojového centra.

Naším záměrem je proto podporovat projekty, které budou ře...

COVID 19 OZNÁMENÍ - ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

23.10.2020, 10:27
| Obec Lomnice
 O Z N Á M E N Í
 AŽ DO ODVOLÁNÍ JE PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST NÁSLEDUJÍCÍ:
 PONDĚLÍ          od 8:00 do 10:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 
 STŘEDA           od 8:00 do 10:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 
 Styk s veřejností bude probíhat přednostně telefonicky, elektronickou komunikací či písemně. Písemná podání se předávají prostřednictvím České pošty, datových schránek, nebo doručením do poštovní schránky obecního úřadu Lomnice. Veškeré potřebné záležitosti vyřizujte telefonicky 352 621 359, 352 627 942 nebo e-mailem obec@obeclomnice.cz či datovou schránkou uedbcyu. 
Před osobním jednáním nutnost sje...

Sběrný dvůr bude ve státní svátek - 28.10.2020 uzavřen

23.10.2020, 10:22
| Informace obecního úřadu
Vzhledem k tomu, že 28.10.2020 je státní svátek, bude sběrný dvůr obce Lomnice uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

COVID 19 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PROVOZNÍ DOBY VE SBĚRNÉM DVOŘE

23.10.2020, 10:20
| Informace obecního úřadu
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY SBĚRNÝ DVŮR OBCE LOMNICE
PROVOZNÍ DOBA - DOČASNÁ
STŘEDA              13.00 - 16.00 hod.
SOBOTA              09.00 - 11.30 hod.
 Z důvodu vzniklé krizové situace, na základě vyhlášeného nouzového stavu a s tím přijatých krizových opatření, vydaná vládou ČR, je upravena provozní doba. Žádáme Vás o přísné dodržování hygienických nařízení, tj. mít řádně zakrytá ústa a nos např. rouškou, šátkem a dodržovat dvoumetrové rozestupy.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

COVID 19 UZAVŘENÍ KNIHOVNY

23.10.2020, 10:13
| Informace obecního úřadu
Na základě usnesení vlády České republiky, která vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a přijatých krizových opatření:

je do odvolání KNIHOVNA UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

 

ZRUŠENÉ AKCE

09.09.2020, 14:03
| Obec Lomnice
Zájezd na Zahradu Čech Litoměřice a říjnové OLDIES - ZRUŠENO.

BMW - PROSBA

03.08.2020, 17:24
| Obec Lomnice
Vážení sousedé,
 
Dovolte nám Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště BMW Group Vývojového Centra. Od května tohoto roku probíhají na dotčených pozemcích zemní práce, za zvýšeného pohybu těžkých stavebích strojů. Jakýkoli pohyb třetích osob na staveništi je vysoce nebezpečný jak pro Vás, tak pro pracovníky na stavbě.
 
Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup.
 
S úctou a přáním pěkného léta
 
 
...

Termíny jednání zastupitelstva obce Lomnice v roce 2020

05.02.2020, 15:40
| Obec Lomnice
Místo pro konání zastupitelsva - budova obecního úřadu.
Termíny zastupitelsvta obce Lomnice:
27. 1. 2020
25. 3. 2020 - odloženo
18. 5 .2020
24. 6. 2020
21. 9. 2020 zrušeno - nový termín 30. 9. 2020
25. 11. 2020