Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Hmyzohraní

16.09.2021, 12:13
| Knihovna

Eva Mokrá - violový koncert

08.09.2021, 20:59
| Obec Lomnice

Eva Mokrá - viola
 

Pochází z  Chodova u Karlových Varů.
 
Nejprve začala hrát v šesti letech na housle a později na violu. Její pedagogové byli Erika Hereitová (housle) a Jaroslav Kubricht (viola) na ZUŠ v Chodově. Získala několik ocenění v celostátních soutěžích.

V roce 1994 začala studovat na Konzervatoři v Teplicích hru na violu pod vedením prof. doc. Vadima N. Skibina. V rámci studia se účastnila celostátních soutěží Konzervatoří a mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec.
 
V letech 2012 - 2017 studovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, hru na violu u prof. Karla Doležala (předního českého violisty). Je zvána na festivaly např. Chebské varhanní...

Uzavření knihovny

08.09.2021, 13:00
| Knihovna
V pondělí 27.. září, bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

KULTURNÍ ZÁŘÍ 2021

23.08.2021, 16:14
| Volný čas

PČR - kybernetická kriminalita

17.08.2021, 12:57
| Informace obecního úřadu

360° panoramatické fotografie obce Lomnice a vybraných částí obce

11.07.2021, 17:01
| Informace obecního úřadu
Na webových stránkách obce jsou nově k dispozici 360° panoramatické fotografie obce Lomnice ve vysokém rozlišení - v sekci "Obce Lomnice" (hlavní menu) a poté v menu "Panorama obce". Přímý odkaz je zde.

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

11.05.2021, 10:52
| Informace obecního úřadu
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a případně nalezení nesouladu jeho odstranění.
Revizi provádějí zástupci katastrálního úřadu pochůzkou v terénu a revidují skutečný stav se stavem katastru.
Revize se provádí za součinnosti obce, orgánů veřejné moci a podle potřeby i jednotlivých vlastníků a jiných oprávněných osob. Ačkoliv přítomnost vlastníka při revizi není v mnoha případech nezbytně nutná, je často žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při osobním jednání s katastrálním úřadem může uvedené nesoulady a způsob jejich odstranění konkrétně projednat a informovat se o možnostech nápravy. Rovněž je třeba součinnosti vlastníka, pokud je nezbytné ke zjištění skutečného stavu zajistit vstup zaměstnance katastrálního úřadu pověřeného prováděním revize na předmětný pozemek.

Podrobné informace naleznete na webu Kata...

Pravidla - likvidace odpadů - přísný zákaz tvoření hromádek

02.03.2021, 13:58
| Informace obecního úřadu
objednávku na vývoz odpadu naleznete ke stažení zde:
https://www.obeclomnice.cz/cs/formulare-ke-stazeni/

Likvidace odpadu – občanů obce Lomnice (nevztahuje se na firmy)
Vzhledem ke změně legislativy, především zákona o odpadech, kdy již není přípustné, aby náklady na likvidaci odpadu byly hrazeny z rozpočtu obce, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že Obec Lomnice již nemůže nést na své náklady likvidaci odpadu občanů, ale přesto Vám může pomoci s jeho dopravou na skládku, která se nachází v katastrálním území Vintířov (SUAS – skládková s.r.o.).
Obvyklé množství odpadu může občan odvézt na sběrný dvůr. ...