Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Uzavření sběrného dvora 6. 7. 2020

02.07.2020, 7:26
| Obec Lomnice
Vzhledem k tomu, že v pondělí 6. července 2020 je státání svátek, bude sběrný dvůr v Lomnici uzavřen.

Uzavření knihovny

02.06.2020, 10:13
| Knihovna
4. - 5. 6. 2020 bude Obecní knihovna Lomnice z důvodu probíhající REVIZE uzavřena. 
Děkujeme za pochopení

Termíny jednání zastupitelstva obce Lomnice v roce 2020

05.02.2020, 15:40
| Obec Lomnice
Místo pro konání zastupitelsva - budova obecního úřadu.
Termíny zastupitelsvta obce Lomnice:
27. 1. 2020
25. 3. 2020 - odloženo
18. 5 .2020
24. 6. 2020
14. 9. 2020
25. 11. 2020

 

Staňte se příslušníkem Policie ČR

23.05.2020, 10:02
| Ostatní
Blížší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

23.05.2020, 10:00
| Ostatní
Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020. ...

Také učitel se učí!

12.05.2020, 18:49
| Ostatní
V rámci projektu MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) měli pedagogičtí pracovníci zapojených škol z Lomnice možnost, v prvních měsících tohoto roku rozšířit si či prohloubit své znalosti v různých oblastech.

A jak se tedy učitel učí? Jako příklad lze zmínit besedu na téma Jak cvičit s dětmi v MŠ. Samotní pedagogové „zadřepli“ mezi děti a společně s lektorkou cvičili různé cviky na podporu správného držení těla, rovnováhy apod. Beseda byla doplněna zpěvem, pohádkou a jinými zajímavými aktivitami. ...

COVID 19: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020

12.05.2020, 10:02
| Informace obecního úřadu

COVID 19: 236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

12.05.2020, 10:01
| Informace obecního úřadu