Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Uzavření knihovny

01.12.2021, 15:06
| Knihovna
V pondělí 6. 12. 2021 bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

BLEŠKA - LOMNICKÝ II. BLEŠÍ TRH NA SÁLE KOMUNITNÍHO CENTRA 5. - 7. listopadu 2021

02.11.2021, 14:44
| Informace obecního úřadu
Všechny Vás srdečně zveme na 2. ročník BLEŠKY - LOMNICKÝ II. BLEŠÍ TRH, který se koná od pátku 5. listopadu do neděle 7. listopadu 2021 na sále komunitního centra v Lomnici.

pátek od 14:00 do 17:00 hodin
sobota a neděle od 9:00 do 13:00 hodin

Máte doma nepotřebné věci, které si zaslouží druhou šanci?
dětské i dospělé oblečení a doplňky, hračky, knihy, sportovní a domácí potřeby, nářadí, …

Přijďte PRODAT, KOUPIT NEBO VYMĚNIT 

Včasnou registrací si zajistíte stůl, který pro Vás připravíme.
Pro registraci či informace volejte na telefon 352 627 942 paní Glosovou.
Velké, objemné předměty budou nabízeny před vchodem.

Všechny účastníky vyzýváme k dodržování epidemiologických opatření.

360° panoramatické fotografie obce Lomnice a vybraných částí obce

11.07.2021, 17:01
| Informace obecního úřadu
Na webových stránkách obce jsou nově k dispozici 360° panoramatické fotografie obce Lomnice ve vysokém rozlišení - v sekci "Obce Lomnice" (hlavní menu) a poté v menu "Panorama obce". Přímý odkaz je zde.

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

11.05.2021, 10:52
| Informace obecního úřadu
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a případně nalezení nesouladu jeho odstranění.
Revizi provádějí zástupci katastrálního úřadu pochůzkou v terénu a revidují skutečný stav se stavem katastru.
Revize se provádí za součinnosti obce, orgánů veřejné moci a podle potřeby i jednotlivých vlastníků a jiných oprávněných osob. Ačkoliv přítomnost vlastníka při revizi není v mnoha případech nezbytně nutná, je často žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při osobním jednání s katastrálním úřadem může uvedené nesoulady a způsob jejich odstranění konkrétně projednat a informovat se o možnostech nápravy. Rovněž je třeba součinnosti vlastníka, pokud je nezbytné ke zjištění skutečného stavu zajistit vstup zaměstnance katastrálního úřadu pověřeného prováděním revize na předmětný pozemek.

Podrobné informace naleznete na webu Kata...

Pravidla - likvidace odpadů - přísný zákaz tvoření hromádek

02.03.2021, 13:58
| Informace obecního úřadu
objednávku na vývoz odpadu naleznete ke stažení zde:
https://www.obeclomnice.cz/cs/formulare-ke-stazeni/

Likvidace odpadu – občanů obce Lomnice (nevztahuje se na firmy)
Vzhledem ke změně legislativy, především zákona o odpadech, kdy již není přípustné, aby náklady na likvidaci odpadu byly hrazeny z rozpočtu obce, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že Obec Lomnice již nemůže nést na své náklady likvidaci odpadu občanů, ale přesto Vám může pomoci s jeho dopravou na skládku, která se nachází v katastrálním území Vintířov (SUAS – skládková s.r.o.).
Obvyklé množství odpadu může občan odvézt na sběrný dvůr. ...

BMW - PROSBA

03.08.2020, 17:24
| Obec Lomnice
Vážení sousedé,
 
Dovolte nám Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště BMW Group Vývojového Centra. ...

V komunitním centru se konaly již druhé trhy

29.11.2021, 17:38
| Projekty

Projekt Komunitní centrum v obci Lomnice byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. ...

​Pořízení nového zásahového oděvu a zásahové přilby.

25.11.2021, 8:00
| Projekty
Karlovarský kraj opět podpořil naše dobrovolné hasiče a přispěl dotací na pořízení ochranného osobního oděvu včetně zásahové přilby.
Nákup ochranného oděvu byl financován z dotace Karlovarského kraje a z rozpočtu obce.