Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

BMW - PROSBA

03.08.2020, 17:24
| Obec Lomnice
Vážení sousedé,
 
Dovolte nám Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště BMW Group Vývojového Centra. Od května tohoto roku probíhají na dotčených pozemcích zemní práce, za zvýšeného pohybu těžkých stavebích strojů. Jakýkoli pohyb třetích osob na staveništi je vysoce nebezpečný jak pro Vás, tak pro pracovníky na stavbě.
 
Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup.
 
S úctou a přáním pěkného léta
 
 
...

Beseda - OCHRANA PRÁV SENIORŮ v oblasti spotřebitelství a s ním spojených rizik - 20.8.2020

30.07.2020, 11:20
| Informace obecního úřadu
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na besedu s vedoucím občanské poradny Mgr. Jiřím Pilařem, KSK centrum o.p.s.
k aktuálnímu tématu OCHRANA PRÁV SENIORŮ v oblasti spotřebitelství a s ním spojených rizik
která se bude konat dne 20. 08. 2020 od 13:00 hodin
v prostorách Komunitního centra obce Lomnice, na adrese Lomnice, Kraslická 66
 
Beseda je zaměřena na informace v oblastech:
  • Problematika spotřebitelství
  • Reklamace, energetické aukce a další
Cílem besedy je seznámit účastníky s právní úpravou v oblasti rizik spojených s financemi, právy spotřebitelů a riziky při sjednávání smlouvy s důrazem na možnosti ústní smlouvy, smlouvy sjednané po internetu a emailu včetně právních důsledků a závazků ze smluv plynoucích.
Také budou podá...

Termíny jednání zastupitelstva obce Lomnice v roce 2020

05.02.2020, 15:40
| Obec Lomnice
Místo pro konání zastupitelsva - budova obecního úřadu.
Termíny zastupitelsvta obce Lomnice:
27. 1. 2020
25. 3. 2020 - odloženo
18. 5 .2020
24. 6. 2020
14. 9. 2020
25. 11. 2020

 

MULTIMEDIÁLNÍ JAZYKOVÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY ZŠ LOMNICE byl spolufinancován Evropskou unií.

12.08.2020, 21:34
| Projekty
Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu/ů. Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

   

Staňte se příslušníkem Policie ČR

23.05.2020, 10:02
| Ostatní
Blížší informace jsou uvedeny v přiloženém letáku.

Sokolovsko si bude samo od příštího roku provozovat vodovody a kanalizace

23.05.2020, 10:00
| Ostatní
Sedmadvacítka obcí na Sokolovsku, která společně tvoří vodohospodářské sdružení, resp. vlastnickou společnost, již nebude od roku 2021 pokračovat ve stávajícím modelu, kdy na základě provozních smluv přenechává vodovody a kanalizace do provozování Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. Na základě platných smluv končí tato spolupráce k 31. 12. 2020. ...

Také učitel se učí!

12.05.2020, 18:49
| Ostatní
V rámci projektu MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) měli pedagogičtí pracovníci zapojených škol z Lomnice možnost, v prvních měsících tohoto roku rozšířit si či prohloubit své znalosti v různých oblastech.

A jak se tedy učitel učí? Jako příklad lze zmínit besedu na téma Jak cvičit s dětmi v MŠ. Samotní pedagogové „zadřepli“ mezi děti a společně s lektorkou cvičili různé cviky na podporu správného držení těla, rovnováhy apod. Beseda byla doplněna zpěvem, pohádkou a jinými zajímavými aktivitami. ...

COVID 19: Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020

12.05.2020, 10:02
| Informace obecního úřadu