Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

360° panoramatické fotografie obce Lomnice a vybraných částí obce

11.07.2021, 17:01
| Informace obecního úřadu
Na webových stránkách obce jsou nově k dispozici 360° panoramatické fotografie obce Lomnice ve vysokém rozlišení - v sekci "Obce Lomnice" (hlavní menu) a poté v menu "Panorama obce". Přímý odkaz je zde.

Uzavření knihovny

07.07.2021, 12:56
| Knihovna
Od čtvrtka 22.7. - úterý 27.7.2021, bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Výzva k úhradě poplatků 2021

11.05.2021, 11:23
| Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
 připomínáme Vám úhradu poplatků za komunální odpad, pronájmy pozemků, ze psů a za pronájem hrobových míst.
 
Ti  z Vás, kteří na danou skutečnost zapomněli, žádáme, aby tyto poplatky zaplatili co nejdříve na podatelně OÚ Lomnice nebo bankovním převodem.
 
Číslo bankovního účtu:         862 164 359/0800
Variabilní symbol:                 uveden ve smlouvě o odpadech (2021xxyyyy      xx=Lomnice 01 nebo Týn 02;     yyyy=č. popisné např. 0044)
Do poznámky uveďte:            Poplatky a uvést příjmení poplatníka ...

REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

11.05.2021, 10:52
| Informace obecního úřadu
Cílem revize je prověření souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu a případně nalezení nesouladu jeho odstranění.
Revizi provádějí zástupci katastrálního úřadu pochůzkou v terénu a revidují skutečný stav se stavem katastru.
Revize se provádí za součinnosti obce, orgánů veřejné moci a podle potřeby i jednotlivých vlastníků a jiných oprávněných osob. Ačkoliv přítomnost vlastníka při revizi není v mnoha případech nezbytně nutná, je často žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při osobním jednání s katastrálním úřadem může uvedené nesoulady a způsob jejich odstranění konkrétně projednat a informovat se o možnostech nápravy. Rovněž je třeba součinnosti vlastníka, pokud je nezbytné ke zjištění skutečného stavu zajistit vstup zaměstnance katastrálního úřadu pověřeného prováděním revize na předmětný pozemek.

Podrobné informace naleznete na webu Kata...

Pravidla - likvidace odpadů - přísný zákaz tvoření hromádek

02.03.2021, 13:58
| Informace obecního úřadu
objednávku na vývoz odpadu naleznete ke stažení zde:
https://www.obeclomnice.cz/cs/formulare-ke-stazeni/

Likvidace odpadu – občanů obce Lomnice (nevztahuje se na firmy)
Vzhledem ke změně legislativy, především zákona o odpadech, kdy již není přípustné, aby náklady na likvidaci odpadu byly hrazeny z rozpočtu obce, bylo na zastupitelstvu rozhodnuto, že Obec Lomnice již nemůže nést na své náklady likvidaci odpadu občanů, ale přesto Vám může pomoci s jeho dopravou na skládku, která se nachází v katastrálním území Vintířov (SUAS – skládková s.r.o.).
Obvyklé množství odpadu může občan odvézt na sběrný dvůr. ...

BMW - PROSBA

03.08.2020, 17:24
| Obec Lomnice
Vážení sousedé,
 
Dovolte nám Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště BMW Group Vývojového Centra. ...

Zásilkovna Z-BOX nově v Lomnici

17.05.2021, 13:18
| Obec Lomnice
V prostorách točny autobusu Lomnice - ul. Kraslická byl nainstalován samoobslužný  Z -BOX, což je bezkontaktní výdejní místo logistické společnosti Zásilkovna, na které si můžete nechat doručit své zásilky. Z-BOX bude v provozu od 24.5.2021.

ČEZ Distribuce - upozornění na odstávky elektřiny už jen elektronicky

21.04.2021, 20:53
| Ostatní
Více informací ze strany ČEZ Distribuce a instrukce, jak se k elektronickému odebírání informací o odstávkách přihlásit, najdete v tomto letáku.