KNIHOVNA - UPOZORNĚNÍ

14.06.2019, 13:52
| Knihovna
V pátek 21.6.2019 bude knihovna z provozních důvodů uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
 

​FINANČNÍ DAR PRO OBČANY OBCE

11.06.2019, 14:36
| Obec Lomnice

V termínu od 10.6.2019 do 20.6.2019
jsou připraveny k podpisu Darovací smlouvy pro obyvatel


ulic Dvořákova a Mánesova – část Lomnice, část Týn.


Dostavte se k podpisu s občanským průkazemrodným listem nezletilých (nezletilého občana musí ve věci uzavření darovací smlouvy zastupovat zákonný zástupce - rodič, popřípadě jiná k tomu oprávněná osoba) a číslem bankovního účtu, kam bude finanční dar bezhotovostně převeden.
 


Úřední hodiny obecního úřadu v Lomnici
 
Po        7,30 – 11,30    12,00 – 17,00
ÚT       7,30 – 11,30    12,00 – 14,30
ST      ...

​FINANČNÍ DAR PRO OBČANY OBCE

31.05.2019, 14:31
| Obec Lomnice
V termínu od 3.6.2019 do 7.6.2019
jsou připraveny k podpisu Darovací smlouvy pro obyvatel
ulic Česká a Dvořákova – část Lomnice.
Dostavte se k podpisu s občanským průkazem, rodným listem nezletilých (nezletilého občana musí ve věci uzavření darovací smlouvy zastupovat zákonný zástupce - rodič, popřípadě jiná k tomu oprávněná osoba) a číslem bankovního účtu, kam bude finanční dar bezhotovostně převeden.
 
Úřední hodiny obecního úřadu v Lomnici
Po        7,30 – 11,30    12,00 – 17,00
ÚT       7,30 – 11,30    12,00 – 14,30
ST        7,30 – 11,30    12,00 – 17,00
ČT       7,30 – 11,30...

Termíny jednání zastupitelstva obce Lomnice v roce 2019

21.01.2019, 8:25
| Obec Lomnice
Datum konání                              Čas konání                  Místo konání
4. února 2019                              15:00 hodin                 Obecní úřad Lomnice
13. března 2019                          15:00 hodin                 Obecní úřad Lomnice
20. května 2019    ...

Informace pro občany obce v souvislosti s plánovanou výstavbou polygonu BMW v oblasti Podkrušnohorské výsypky

08.01.2019, 22:31
| Informace obecního úřadu
V pondělí 7.1.2019 proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce Lomnice se zástupci Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. afirmy BMW , kde byly zodpovězeny otázky na výstavbu polygonu BMW a Změny č. 1 Územního plánu obce Lomnice. ...

Agentura domácí péče LADARA posyktuje pečovatelskou službu a tísňovou péči

28.04.2019, 11:51
| Sociální a právní pomoc pro občany
Při poskytování sociálních služeb dbáme na individualitu každého uživatele. Námi poskytované sociální služby se zaměřují na širokou cílovou skupinu - na seniory omezené v soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního stavu, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují dočasně pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů - pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod k lékaři, na nákupy, vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí. ...

Oznámení o zahájení činnosti odborného sociálního poradenství formou občanské poradny v obci Lomnice

28.04.2019, 11:46
| Sociální a právní pomoc pro občany
Od 01.01.2019 obecně prospěšná společnost KSK centrum, Karlovy Vary, za podpory Obecního úřadu Lomnice, poskytuje občanům obce Lomnice a přilehlým obcím odborné sociální poradenství formou občanské poradny. ...

Uzavření knihovny

24.04.2019, 14:25
| Knihovna
13. - 17.5.2019 bude knihovna z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.