Úvodní stránka » Volný čas » Víceúčelové sportovní hřiště

Nové víceúčelové hřiště bylo vybudováno v roce 2007 v prostorách mezi stávajícími fotbalovými hřišti. Dodavateli stavby byly firmy KENAUER stav s.r.o. Zruč-Senec a UHER COMPANY s.r.o. Valašské Meziříčí.

Celkové náklady dosáhly výše 2.348.369,30 Kč včetně DPH. Ministerstvo financí ČR poskytlo obci z prostředků na realizaci veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, částku ve výši 1.339.596,80 Kč včetně DPH. Obec do vybudování tohoto víceúčelového hřiště vložila svoje prostředky ve výši 1.008.772,50,-Kč včetně DPH. Do celkových nákladů jsou započítány i náklady ve výši 70.000,-Kč na vybudování veřejného osvětlení a 60.000,-Kč na oplocení celého hřiště.

Na hřišti se může v současné době hrát pět druhů sportů, a to nohejbal, volejbal, basketbal, tenis a házená. Sloužit bude všem občanům obce s tím, že přednostní využití je stanoveno provozním řádem pro výuku dětí základní školy. Obec plánuje vybavit hřiště do konce roku 2007 ještě odpadkovými koši, lavičkami, zázemím správce hřiště, úschovny sportovního náčiní a šatny pro sportovce.

Správcem hřiště je Obec Lomnice, se sídlem Kraslická 44, 356 01 Lomnice, telefon 352 627 942 (p.Matoušek - mobil 725 051 021, p.Lídl - mobil 728 738 982).

Bližší informace o podmínkách provozu hřiště (vstup, rezervace, atd.) najdete v hracím a provozním řádu hřiště.

Stránka aktualizována: 31.12.2019