Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

2024 Veřejnoprávní smlouva o posk. neinvestiční dotace SMČR Modelářský klub

z rozpočtu obce Lomnice
Účinnost od 15.05.2024 do 31.12.2027 | pdf (1027 kB)

Rozpočtové opatření 2/2024

Účinnost od 09.05.2024 do 28.02.2025 | pdf (141 kB)

Mikroregion Sokolov-východ POZVÁNKA řádné zasedání rady svazku 11.6.2024

Účinnost od 23.05.2024 do 11.06.2024 | pdf (207 kB)

Mikroregion Sokolov-východ Návrh závěrečného účtu DSO vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2023

Účinnost od 23.05.2024 do 15.07.2024 | pdf (3332 kB)

Zápis z 2.jednání zastupitelstva obce Lomnice ze dne 15.4.2024

Účinnost od 24.04.2024 do .. | pdf (200 kB)

Přijatá usnesení z 2.jednání zastupitelstva obce Lomnice ze dne 15.4.2024

Účinnost od 24.04.2024 do .. | pdf (141 kB)

Zpráva o výsledku odpadového hospodářství obce Lomnice za rok 2023

Účinnost od .. do .. | pdf (364 kB)

Obecně závazná vyhláška

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Účinnost od 17.04.2024 do .. | pdf (148 kB)

Oznámení o vyhlášení Obecně závazné vyhlášky

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Účinnost od 17.04.2024 do .. | pdf (207 kB)

Zpravodaj obce Lomnice

Účinnost od 11.04.2024 do .. | pdf (5710 kB)