Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

VV - Opatření ob. povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod

Vyvěšeno od 29.09.2022 do 17.10.2022 | pdf (388 kB)

Přijatá usnesení z VZO-6-2022 ze dne 12.9.2022

Vyvěšeno od 21.09.2022 do 08.10.2022 | pdf (181 kB)

Zápis z VZO-6-2022 ze dne 12.9.2022

Vyvěšeno od 21.09.2022 do 08.10.2022 | pdf (248 kB)

př. 6 závěrečného účtu 2021

zpráva z auditu
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (9296 kB)

př. 5 závěrečného účtu 2021

inventarizační zpráva
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (99 kB)

př. 4 závěrečného účtu 2021

příloha
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (125 kB)

př. 3 závěrečného účtu 2021

výsledovka
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (64 kB)

př. 2 závěrečného účtu 2021

rozvaha
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (66 kB)

př. 1 závěrečného účtu 2021

fin výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (81 kB)

Schválený závěrečný účet 2021 včetně Zprávy o výsledku hospodaření 2021

Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (6762 kB)