Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

VOLBY - Oznámení o místě a době konání voleb

Vyvěšeno od 20.05.2024 do 09.06.2024 | pdf (133 kB)

2024 Veřejnoprávní smlouva o posk. neinvestiční dotace SMČR Modelářský klub

z rozpočtu obce Lomnice
Vyvěšeno od 15.05.2024 do 31.12.2027 | pdf (1027 kB)

Rozpočtové opatření 2/2024

Vyvěšeno od 09.05.2024 do 28.02.2025 | pdf (141 kB)

Mikroregion Sokolov-východ POZVÁNKA řádné zasedání rady svazku 11.6.2024

Vyvěšeno od 23.05.2024 do 11.06.2024 | pdf (207 kB)

Mikroregion Sokolov-východ Návrh závěrečného účtu DSO vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 2023

Vyvěšeno od 23.05.2024 do 15.07.2024 | pdf (3332 kB)

Daň z nemovitosti

Vyvěšeno od 30.04.2024 do 31.05.2024 | pdf (80 kB)

VOLBY - JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE

Vyvěšeno od 24.04.2024 do 09.06.2024 | pdf (98 kB)

VOLBY - INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vyvěšeno od 22.04.2024 do 09.06.2024 | pdf (120 kB)

VOLBY - STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

Vyvěšeno od 08.04.2024 do 09.06.2024 | pdf (101 kB)

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyvěšeno od 17.04.2024 do 31.05.2024 | pdf (148 kB)