Volný čas

Komunitní centrumTento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu: Komunitní centrum v obci Lomnice
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002436
Dotační program: Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
Celkové náklady projektu vč.vnitřního vybavení: cca. 30 mil. Kč
Poskytnutá dotace: 18 000 000 Kč
Realizace stavby: září 2017 - září 2018
Zhotovitel: SUAS – stavební, s.r.o.

Popis a cíl projektu:

V rámci projektu bylo v místě bývalého kulturního domu vybudováno nové Komunitní centrum, jenž se od října 2018 používá pro setkávání našich občanů a blízkého okolí, především seniorů a rodičů s dětmi nebo na rodičovské dovolené, kteří mají společné zájmy a potřeby. Jsou zde pořádány nejrůznější kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a jiné společenské aktivity.

Zároveň v obci již čtvrtým rokem pravidelně občanům pomáhají společnosti KSK centrum o.p.s. a Agentura domácí péče LADARA o.p.s. První společnost poskytuje služby odborného sociálního poradenství a druhá se zabývá tísňovou péčí a pečovatelskou službou.

Stránka aktualizována: 20.02.2022