Úvodní stránka » Volný čas » Dětská hřiště

Dětské hřiště před ZŠ

Obec Lomnice připravila během letních prázdnin 2007 všem dětem v obci překvapení a v centru obce jim vybudovala před budovou 1.stupně základní školy první veřejné dětské hřiště. Nepěkná písková plocha se tak proměnila na místo pro zpříjemnění volného času. Sestava se skluzavkou, šplhadly, malou stěnou na lezení a pružinové houpačky jsou ideální hrací prvky pro vyžití všech dětí. Současně vznikla další odpočinková zóna s parkovou úpravou (nové lavičky, výsadba zeleně, chodníčky, nové travnaté plochy), která je určena nejen žákům ZŠ, ale také mládeži, rodičům s dětmi nebo seniorům.

Výstavba nového dětské hřiště a parková úprava hřiště dala centru obce novou tvář a přispěla k celkovému zlepšení okolí základní školy. Obec, díky velké finanční podpoře sponzorů, mohla splnit další z dlouhodobě plánovaných akcí "Parková úprava před ZŠ Lomnice". Výše celkových nákladů na vybudování hřiště činila 495.000,-Kč.

V roce 2008 byla dokončena výstavba ještě jednoho veřejného dětského hřiště (viz. níže), a to v dolní části obce (travnatá plocha před rodinnými domy nad křižovatkou Lomnice - Vintířov). Tímto plány obce, týkající se volného času dětí, nekončí. Výstavbu dalšího dětského hřiště plánuje obec ještě v tomto roce v prostorách současného zastaralého a nevyhovujícího hřiště na sídlišti v Týně.

Toto plánované veřejné dětské hřiště by mělo být hlavním centrem zábavy dětí, kde jim budou k dispozici prolézačky, šplhadla, dětský kolotoč, houpačky, skluzavky a další moderní herní prvky určené dětem všech věkových kategorií.

Dětské hřiště

K veřejnému dětskému hřišti před ZŠ (které bylo vybudováno o letních prázdninách 2007) přibylo v roce 2008, další, a to v dolní části obce (travnatá plocha před rodinnými domy nad křižovatkou Lomnice - Vintířov). Není sice vybaveno herními prvky v takovém rozsahu, jako hřiště před ZŠ, ale dětem je zde k dispozici vahadlová houpačka a dětský kolotoč. Je vybaveno bude také novými lavičkami a chodníčky, i zde je provedena parková úprava včetně výsadby nové zeleně.

Tímto plány obce, týkající se volného času dětí, nekončí. Výstavbu dalšího dětského hřiště plánuje obec již v roce 2008 v prostorách současného zastaralého a nevyhovujícího hřiště na sídlišti v Týně.

Toto plánované veřejné dětské hřiště by mělo být hlavním centrem zábavy dětí, kde jim budou k dispozici prolézačky, šplhadla, dětský kolotoč, houpačky, skluzavky a další moderní herní prvky určené dětem všech věkových kategorií.

Stránka aktualizována: 31.12.2019