Obec Lomnice

Fakta a zajímavosti


Pomník obětem války

První světová válka způsobila našemu obyvatelstvu nezměrné útrapy. Největší oběti však přinesli muži, kteří padli tehdy v bojích nebo jinak zemřeli po nasazení v bojových jednotkách. V průběhu let 1914 až 1918 bylo jen z Lomnice povoláno do války více než 200 mužů, z nichž velká část zahynula a zpátky domů se nevrátila.

Teprve po uzavření míru v listopadu 1918 se mohli váleční účastníci, kteří přežili, postupně navracet domů. Návrat se pro některé z nich kvůli zajetí protáhl až do roku 1920. Váleční navrátilci z Lomnice si brzy po skončení války vytyčili úkol uctít památku svých zemřelých spolubojovníků pomníkem.

Pomník měl připomínat společnou oběť, kterou přinesli ve válce zemřelí vojáci ze sousedních obcí Lomnice a Týn. Zřízení pomníku se ujal výbor zvolený z řad válečných navrátilců. Pro shromáždění prostředků na výstavbu pomníku vyhlásil peněžní sbírku a shromažďoval dary. Takto se vybralo celkem 3.500,-Kč, za něž byl pomník vybudován.

Jeho tvůrce kameník Gustav Peterhansl jej pojal vcelku jednoduše, jako zkosený centrální žulový hranol s užšími postranními křídly, na nichž byly připevněny syenitové desky se jmény čtyřiceti sedmi válečných obětí. Pomník vybudovaný tehdy na místě vyčleněném z farní zahrady pod lomnickým kostelem sv.Jiljí byl slavnostně odhalen 14.července 1920. Pomník slavnostně odhalil předseda místního sdružení válečných navrátilců Alfred Wonka a vysvětil jej zdejší farář Wenzel Recht. Slavnosti se hojně zúčastnili představitelé všech společenských složek a občané z obou obcí Lomnice a Týn, ale také obyvatelé z okolí.

Během roku 1937 došlo při velké opravě kostelní zdi k vybudování parku na návsi před starou školní budovou, do jehož středu byl přemístěn až dosud při staré opěrné zdi stojící pomník padlých. Parkové úpravy na návsi byly ukončeny slavnostním odhalením přemístěného pomníku 12.září 1937. Pomník vkomponovaný do architektonicky ohraničeného prostoru s parkovou úpravou a výsadbou stromů vytvořil ve středu obce důstojné místo, které přispívalo ke zkrášlení Lomnice a vhodně zapadalo do okolí měnící se zástavby. Po druhé světové válce byly z pomníku odstraněny desky s nápisy a zmizelo i jeho architektonické orámování.

Dlouhá léta pak pomník chátral, až se dočkal dlouho plánované rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se nedochovala podoba původních desek včetně jmen padlých, rozhodlo Zastupitelstvo obce Lomnice o umístění desky s nápisem "Obětem válek z obce Lomnice". Náklady na rekonstrukci pomníky ve výši 55.000,-Kč hradila obec ze svého rozpočtu.

Stránka aktualizována: 20.02.2022