Obecní úřad

Informace a kontakty


Kontakty na pracovníky

Jméno a příjmení Funkce a Oddělení Telefon E-mail
Miloš Matoušek starosta obce 352 627 941
777 903 405
starosta
@obeclomnice.cz
Karel Lídl místostarosta 728 738 982 lidl.karel
@gmail.com
 • oddělení místního hospodářství
 • údržba bytového fondu a budov obce, celková držba obce, zajišťuje čistotu veřejných prostranství, zajišťuje údržbu místního hřbitova, provádí dohled nad odvozem komunálního odpadu, dohlíží na kácení a prořezávku dřevin rostoucích na veřejných prostranstvích
Jitka Půtová hlavní ekonom 352 627 942 putova
@obeclomnice.cz
 • oddělení stížností
 • přijímá a eviduje žádostí na pronájem pozemků, odkoupení pozemků, přidělení bytů
Miroslava Löwová ekonomka 352 627 942 lowova
@obeclomnice.cz
 • oddělení ekonomické, kontroly a správy majetku obce
 • oddělení místních poplatků
Eva Hilková matrikářka 352 627 942 hilkova
@obeclomnice.cz
 • oddělení evidencí a správních agend
 • oddělení sociálních věcí
 • oddělení místního hospodaření
Jana Glosová podatelna 352 627 942 glosova
@obeclomnice.cz
 • kontaktní místo Czech Pointu I.
 • úřední deska
 • místní poplatky: poplatky a evidence za odvoz komunálního odpadu; za evidenci nádob na komunální odpad, evidence a poplatky ze psů, ostatní místní poplatky
Jiřina Němečková knihovnice 352 627 940 knihovna
@obeclomnice.cz
 • Obecní knihovna Lomnice
Stránka aktualizována: 01.04.2024