Úhrady poplatků za odvoz komunálního odpadu, psů a pronajatých pozemků

26.07.2017, 7:48
| Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
 
dovolujeme si Vám připomenout, že termín pro uhrazení poplatků za komunální odpad, pronájmy pozemků a poplatky ze psů byl do 31. března 2017

Neuhrazené poplatky je nutné co nejdříve uhradit a to buď hotově na podatelně OÚ nebo bankovním převodem.

Číslo bankovního účtu:                      862 164 359/0800
Variabilní symbol:                              uveden ve smlouvě o odpadech (ve tvaru xxxxyyzzzz: xxxx rok 2017, yy část obce - 01 Lomnice nebo 02 Týn, zzzz číslo popisné)
Poznámka:                                         Příjmení. jméno (v případě bytového domu)
 
Sazby poplatků se nezměnily.
 
V případě nejasností nás kontaktujte osobně, telefonicky na tel. čísle 352 627 942 nebo e-mailem glosova@obeclomnice.cz.