Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Usnesení z jednání ze dne 14.9.2011, VZO/7/2011

Účinnost od .. do .. | pdf (3306 kB)

Jednací řád a činnost komisí Zastupitelstva obce Lomnice

Účinnost od 21.03.2007 do .. | pdf (157 kB)

Jednací řád a činnost výborů Zastupitelstva obce Lomnice

Účinnost od 21.03.2007 do .. | pdf (156 kB)

Jednací řád zastupitelstva obce Lomnice

Účinnost od 26.11.2002 do .. | pdf (191 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání

Účinnost od 09.02.2005 do .. | pdf (201 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Tato OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Lomnici a Školní družiny při ZŠ v Lomnici.
Účinnost od 20.12.2004 do .. | pdf (85 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Účinnost od 01.01.2004 do .. | pdf (80 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Účinnost od 04.07.2003 do .. | pdf (82 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Lomnice 1/2002 - Řád pro pohřebiště

Účinnost od 01.07.2002 do .. | pdf (75 kB)