Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

COVID-19: • Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

02.04.2020, 10:58
| Informace obecního úřadu

COVID-19: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ Z 30.3.2020

31.03.2020, 7:36
| Informace obecního úřadu
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 3
Praha 30. března 2020
Č. j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN
*MZDRX019PNEG*
MZDRX019PNEG

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ...

COVID-19: Nová krizová opatření vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 k plnění a zveřejnění na webových stránkách úřadu

31.03.2020, 7:31
| Informace obecního úřadu

COVID - 19: POZOR NA PODVODNÍKY- ČLÁNEK POLICIE ČR

30.03.2020, 8:02
| Informace obecního úřadu

COVID - 19: Krizová opatření vlády ČR ze dne 26. 3. 2020

27.03.2020, 11:24
| Informace obecního úřadu

COVID 19- Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

26.03.2020, 11:18
| Informace obecního úřadu
Němečtí představitelé garantovali hejtmanovi vstřícnost vůči pendlerům
Karlovy Vary (25. 3. 2020)
Krizové opatření vlády od 26. března 2020 zkomplikuje přeshraničním pracovníkům z Karlovarského kraje cestu za prací do Bavorska a Saska. Hejtman Petr Kubis se proto spojil s regionálními představiteli obou spolkových zemí a domluvil se s nimi, že pendlerům pomohou najít ubytování, a případně řešit i situaci jejich rodin.

S hejtmanem jednala regionální prezidentka Horních Frank Heidrun Piwernetz a Regina Kraushaar ze zemského ředitelství v Sasku. „Bavorsko i Sasko mají velký zájem na tom, aby pendleři dále pracovali v Německu, zejména ve zdravotnictví a v sociálních službách. Proto v co nejkratší době německá strana zformuluje nabídku ubytování a finanční kompenzaci i další možnosti, jak pendlerům a jejich rodinám pomoci. Náš kraj d...

COVID 19- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

26.03.2020, 9:16
| Informace obecního úřadu

COVID-19: REGULAČNÍ NAŘÍZENÍ V DOPRAVĚ

26.03.2020, 9:10
| Informace obecního úřadu