Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

COVID-19: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou

14.04.2020, 8:55
| Informace obecního úřadu

COVID 19 - nabídka pomoci pro podnikatele Krajskou hospodářskou komorou KK

06.04.2020, 12:05
| Informace obecního úřadu
Aktuální informace o veškerých opatřeních a formách podpory pro podnikatele v souvislosti s epidemií koronaviru naleznete na webu www.khkkk.cz a  facebooku KHK KK. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Připravujeme také online semináře, jak žádat o jednotlivé formy podpory. Své dotazy a podněty směrujte na email: info@khkkk.cz nebo telefon 354 426 140.
Tým KHK KK je tu pro Vás!

COVID-19: Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

03.04.2020, 10:16
| Informace obecního úřadu

COVID 19: Opatření obecné povahy

03.04.2020, 10:13
| Informace obecního úřadu

COVID-19: • Mimořádné opatření – vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

02.04.2020, 10:59
| Informace obecního úřadu

COVID-19: • Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

02.04.2020, 10:58
| Informace obecního úřadu

COVID-19: MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ Z 30.3.2020

31.03.2020, 7:36
| Informace obecního úřadu
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
Str. 1 z 3
Praha 30. března 2020
Č. j.: MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN
*MZDRX019PNEG*
MZDRX019PNEG

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ...

COVID-19: Nová krizová opatření vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 k plnění a zveřejnění na webových stránkách úřadu

31.03.2020, 7:31
| Informace obecního úřadu