Obecní úřad Lomnice
Kraslická 44
356 01 Lomnice

Jiřina Němečková
tel. : 352 627 940
e-mail: knihovna@obeclomnice.cz

Stránka aktualizována: 31.03.2017