Co to znamená ?

Název projektu symbolizuje svět dítěte předškolního věku a jeho poznávání, rozvoj fantazie, která má v tomto období harmonizující význam a je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. Chceme společně s rodiči vychovat generaci dětí, které bude záležet na fyzickém a duševním zdraví člověka, kvalitních mezilidských vztazích a životním prostředí.

Podporujeme:

 • nabídku ruky k pomoci
 • připravené prostředí – hračky, pomůcky, materiály
 • pestrou nabídku činností
 • vzájemnou spolupráci mezi dětmi
 • iniciativu dětí, jejich volbu činnosti, zodpovědnost za vlastní jednání

Respektujeme:

 • potřeby a zájmy dětí
 • osobní tempo
 • individuální i věkové zvláštnosti a odlišnosti
 • právo odmítnout komunikaci, účast ve hře i činnosti

Napomáháme:

 • vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do školy
 • žít v multikulturním prostředí

Naplněni jsme až po střechu - je nás tu 50.

Rozhodně se nenudíme:

 • hrajeme si, kreslíme, tvoříme, hrajeme divadlo,
 • vystupujeme na besídkách a akademiích pro rodiče,
 • jezdíme na dopravní hřiště,
 • využíváme vlastní keramickou pec,
 • pořádáme maškarní reje,
 • vítáme nové občánky do života,
 • jezdíme na koncerty a výlety,
 • účastníme se úspěšně soutěží mateřských škol,
 • navštěvujeme knihovnu, školu,
 • dle zájmu rodičů se učíme anglicky a německy,
 • máme kroužky hudební, výtvarných a pracovních dovedností,
 • preventivní logopedické chvilky

Co uvítáme ?

Porozumění, vstřícnost a ochotu s námi spolupracovat od všech, kteří to myslí dobře.
Pomoc rodičů při organizaci a zajištění průběhu některých aktivit a nadstandardní péče i mimo obec.
Sponzorské aktivity nejen ze strany rodičovské veřejnosti.
Respektování jasně stanovených pravidel ve škole.

Jaké nabídneme činnosti, metody práce, a čím podpoříme přirozené aktivity dětí ?

Nabídneme dětem vstřícné, podnětné prostředí s pestrou nabídkou činností s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti. Důraz klademe na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí. Je uplatňováno situační učení, metody prožitkového učení a zejména učení hrou.

 • hry (námětové, konstruktivní, společenské, psychomotorické..)
 • tělovýchovné chvilky, kompenzace sedavé činnosti pohybovými aktivitami realizovanými spontánně či pod vedením učitelky
 • zdravotní cviky, cviky na podporu správného držení těla
 • využívání pobytu venku po celý školní rok, především na školní zahradě
 • účinná relaxace

Jaká je konkrétní nabídka pro děti a rodiče ?

 • adaptační plán a možnost rodičů pohrát si se svým dítětem v MŠ
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • možnost her a libovolných činností pro děti, které nespí
 • speciální výukový plán pro děti s OŠD
 • plán grafických cvičení s tužkou
 • možnost kulturního vyžití
 • nadstandardní aktivity a kroužky
 • schůzky, akademie, besídky
 • využití práce dětí na PC
 • spolupráci se ZŠ
 • poradenská činnost v oblastech výchovy dětí s vývojovými i výchovnými obtížemi
 • odborná literatura, nástěnky a informace

Jaké je složení skupiny dětí v jednotlivých třídách?

Obě třídy jsou heterogenní (smíšené).
1. třída: U krtečka – 25 dětí ve věku od 2 do 5 let
2. třída: U sluníčka – 25 dětí ve věku od 4 do 7 let

Jaký je rámcový plán tématických bloků ?

 1. Téma: Kluci a holky chodí do školky
 2. Téma: Bacily se nemyly
 3. Téma: Odpady se hromadí
 4. Téma: Radujme se, veselme se, přátelme se
 5. Téma: Kdo mi podá záchranný kruh
 6. Téma: Tady bydlím já

Kterými pravidly chování se řídíme ?

  Vím co smím a co ne – třídní pravidla

 • neničíme hračky ani jiné věci ve školce
 • neodcházíme ze třídy bez domluvy s učitelkou
 • pomáháme si, neubližujeme si, když se nám něco nelíbí, řekneme NE!
 • nekřičíme
 • používáme kouzelná slovíčka: děkuji, prosím, promiň
 • uklízíme hračky na své místo
Stránka aktualizována: 31.03.2017