Mateřská škola Lomnice

Ředitelka: Naděžda Černíková

Telefon: 352 600 221
Adresa: Kraslická 36, 356 01 Lomnice
E-mail: skolka.lomnice@volny.cz
Web: www.obeclomnice.cz

Stránka aktualizována: 31.03.2017