Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

VV - výzva k přihlášení osob

Katastrální úřad
Vyvěšeno od 16.09.2021 do 18.09.2022 | pdf (557 kB)

2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace KK - hasiči

Vyvěšeno od 16.09.2021 do 31.12.2022 | pdf (2544 kB)

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro KK
Vyvěšeno od 16.09.2021 do 02.05.2022 | pdf (264 kB)

VV - opatření ob. povahy (OOP) - mění a doplňuje ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství

Vydalo: Ministerstvo zemědělství - doplňuje a upravuje OOP pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
Vyvěšeno od 16.09.2021 do 31.12.2022 | zip (2066 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 příloha

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (9787 kB)

Závěrečný účet za rok 2020 příloha 5

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (195 kB)

Závěrečný účet za rok 2020 příloha 4

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (129 kB)

Závěrečný účet za rok 2020 příloha 3

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (87 kB)

Závěrečný účet za rok 2020 příloha 2

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (71 kB)

Závěrečný účet za rok 2020 příloha 1

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (69 kB)