Obecní úřad

Dokumenty a média


Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška 1/2016

Účinnost od 22.05.2016 do .. | pdf (1572 kB)

Obecně závazná vyhláška 1/2012 - kompostování

Účinnost od 13.07.2012 do .. | doc (64 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání

Účinnost od 09.02.2005 do .. | pdf (201 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

Tato OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Lomnici a Školní družiny při ZŠ v Lomnici.
Účinnost od 20.12.2004 do .. | pdf (85 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Účinnost od 01.01.2004 do .. | pdf (80 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Účinnost od 04.07.2003 do .. | pdf (82 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Lomnice 1/2002 - Řád pro pohřebiště

Účinnost od 01.07.2002 do .. | pdf (75 kB)