Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Také učitel se učí!

12.05.2020, 18:49
| Ostatní
V rámci projektu MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) měli pedagogičtí pracovníci zapojených škol z Lomnice možnost, v prvních měsících tohoto roku rozšířit si či prohloubit své znalosti v různých oblastech.

A jak se tedy učitel učí? Jako příklad lze zmínit besedu na téma Jak cvičit s dětmi v MŠ. Samotní pedagogové „zadřepli“ mezi děti a společně s lektorkou cvičili různé cviky na podporu správného držení těla, rovnováhy apod. Beseda byla doplněna zpěvem, pohádkou a jinými zajímavými aktivitami.

Ani žáci a pedagogové II. stupně nepřišli zkrátka. Pro ně byl v rámci projektu připraven komiksový workshop. Jak lépe prohlubovat tolik kýženou čtenářskou gramotnost než skrze praktickou ukázku?! Žáci si nejdříve osvojili teorii tvorby a pak se stali autory vlastních komiksů. Na závěr pak proběhla dramatická ukázka jednoho vytvořeného komiksu, u které se všichni velice pobavili.

A zdaleka nekončíme. Sledujte nás na webu http://mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-orp-so-kr/ nebo na Facebooku pod zkratkou MAP SOKRA.

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.