Obecní úřad

Informace obecního úřadu


BMW - PROSBA

Vážení sousedé,
 
Dovolte nám Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště BMW Group Vývojového Centra. Od května tohoto roku probíhají na dotčených pozemcích zemní práce, za zvýšeného pohybu těžkých stavebích strojů. Jakýkoli pohyb třetích osob na staveništi je vysoce nebezpečný jak pro Vás, tak pro pracovníky na stavbě.
 
Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup.
 
S úctou a přáním pěkného léta
 
 
BMW Group
Czech Republic
Petr Pospíšil