Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Změna adresy sídla Policie ČR obvodní oddělení Sokolov - venkov

Z důvodu rekonstrukce policejního objektu došlo od 1.2.2022 k přestěhování Obvodního oddělení policie Sokolov – venkov z ulice Dobrovského 1935 v D. Rychnově na adresu ulice Hornická 2198 v Sokolově. Jedná se o objekt Obvodního oddělení policie Sokolov (město).
Kontakty na oddělení zůstávají stejné, tel. 974376521, e-mail so.oop.sokolov-venkov@pcr.cz. Na recepci je k dispozici 24 hodinová dozorčí služba, která se podněty občanů obce Lomnice bude zabývat.