Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Úhrada poplatků roku 2022

Vážení občané,
připomínáme, že do konce června musí být uhrazeny poplatky za komunální odpad - popelnice.
Platbu můžete provést na podatelně obecního úřadu nebo elektronickým bankovnictvím. Účet, na který se platba provádí, je 862 164 359 /0800 a variabilní symbol je složen: xxxxyyzzzz
xxxx = rok, za který se hradí poplatek
yy = 01 (Lomnice) nebo 02 (Týn)
zzzz = čtyřmístné číslo popisné (doplněné nulami)

Pokud někdo z Vás ještě neuhradil poplatek za psa nebo pronájem pozemku, učiňte tak ihned, protože splatnost těchto poplatků již byla do 31. března 2022