Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Podpora výměny kotlů v Karlovarském kraji pro nízkopříjmové občany

Žádat o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95% ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximalní hranicí až 180.000,- dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.

Veškeré informace a podorbnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu:
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz

V případě nejasností či dotazů se prosím obraťte na kontaktní osobu Agátu Holou, e-mail: agata.hola@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 214

Mgr. Dalibor Blažek
náměstek hejtmana
  
Počet komentářů : 0  |  Přidejte první komentář