Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Ztráty a nálezy - Model letadla

Našel se model letadla,
žádáme majitele modelu, aby se přihlášil na podatelnu Obecního úřadu v Lomnici.