Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Úhrada poplatků


Vážení občané,
připomínáme, že do konce března musí být uhrazeny poplatky ze psů a z pronájmu pozemků.

Platbu můžete provést na podatelně obecního úřadu nebo elektronickým bankovnictvím. Účet, na který se platba provádí, je 862 164 359 /0800 a variabilní symbol je složen: xxxxyyzzzz
xxxx = rok, za který se hradí poplatek
yy = 01 (Lomnice) nebo 02 (Týn)
zzzz = čtyřmístné číslo popisné (doplněné nulami)
příklad: u adresy Lomnice, Kraslická 44 je variabilní symbol 2023010044

Poplatek za  komunální odpad - popelnice je splatný do 30. 6. 2023.