Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Úhrada poplatku za komunální odpad

Vážení občané,
připomínáme Vám, že do konce června musí být uhrazen poplatek za komunální odpad.

Platbu můžete provést na podatelně obecního úřadu nebo elektronickým bankovnictvím. Účet, na který se platba provádí, je 862 164 359 /0800 a variabilní symbol je složen: xxxxyyzzzz
xxxx = rok, za který se hradí poplatek
yy = 01 (Lomnice) nebo 02 (Týn)
zzzz = čtyřmístné číslo popisné (doplněné nulami)
příklad: u adresy Lomnice, Kraslická 44 je variabilní symbol 2023010044

Výši poplatku Vám rádi sdělí pracovnice obecního úřadu Jana Glosová případně Miroslava Löwová tel. 352 627 942.

Jen orientačně pokud máte nádobu plastovou = 120 L
vývoz 1 za týden, pak poplatek činí 2.496,- Kč a vývoz 1 za 14 dní pak je poplatek 1.248,- Kč. U střídavého vývozu pak platíte 1.872,- Kč.

V případě nádoby kovové = 110 L
vývoz 1 za týden, pak poplatek činí 2.288,- Kč a vývoz 1 za 14 dní pak je poplatek 1.144,- Kč. U střídavého vývozu pak platíte 1.716,- Kč.