Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Projekt „2024 – oprava části komunikace Novolomnická“

Jak již název projektu „2024 – oprava části komunikace Novolomnická“ napovídá, dojde letos k opravě několika částí ulice Novolomnická, přibližně se bude jednat o 740 m2. Na uvedený projekt jsme obdrželi dotaci ve výši 750 tis. korun.
 
Tento projekt je realizován s finanční podporou Karlovarského kraje
 
               
                                                                                             
www.kr-karlovarsky.cz