Obecní úřad

Informace obecního úřadu


ODPADY - Komunální odpad se vyváží ve čtvrtek

Komunální odpad je vyvážen pravidelně a to vždy ve čtvrtek, včetně státních svátků. 
U čtrnáctidenního vývozu se vyváží každý sudý týden.
Nádoby jste povinny připravit ve vzdálenosti do 5 metrů od vozovky.  
Občanům odpad vyváží společnost Chodovské technicko-ekologické služby, s.r.o. 
Nesrovnalosti s vývozem řešte ihned s pracovnicí úřadu paní Janou Glosovou tel. 352 627 942.