Obecní úřad

Informace obecního úřadu


ODPADY - každý majitel nemovitosti určené k bydlení na území obce Lomnice a Týna má ohlašovací povinnost ve vztahu ke komunálnímu odpadu

Smlouvy o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu, které měli občané uzavřeny, jsou platné do 31.12.2021.
Poté má každý majitel nemovitosti určené k bydlení Oznamovací povinnosti, to znamená, že je nutné vyplnit formulář Oznamovací povinnost a odevzdat jej naObecdní úřad v Lomnici. Po jeho kontrole bude sdělana výše místního poplatku za odpad, který je splatný do 30.6. OZNAMOVACÍ POVIINOST MUSÍ BÝT SPLNĚNA ZE STRANY OBČANA DO 15 . LEDNA 2022. Tento datum určuje zákonč. 541/2020 Sb., o odapadech  a Obecně závazná vyhláška obce Lomnice č. 1/2021, kterou rovněž naleznete na webu obce.