Obecní úřad

Informace obecního úřadu


ODPADY - výše poplatku

Poplatek za komunální odpad je pevně dán a váže se k velikosti nádoby a četnosti vývozu.
Frekvence vývozu je stanovena, vyváží se vždy ve čtvrtek a to buď jednou za týden nebo jednou za 14 dní. U rodinných domů, kde z vytápění objektu vzniká popel, je možný střídavý vývoz, to znamená, že v zimním období se vyváží 1 za týden a v letním období 1 za 14 dní.
Poplatek je roční a je splatný do 30.6. daného roku.
 
objem nádoby 1 za týden 1 za 14 dní střídavý vývoz
110 L kovová 2 288,00 Kč 1 144,00 Kč 1 716,00 Kč
120 L plastová 2 496,00 Kč 1 248,00 Kč 1 872,00 Kč