Obecní úřad

Informace obecního úřadu


ODPADY - Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci