Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Přehled stanovišť - sběrných hnízd na tříděný odpad a kdy se odpady vyvážejí

V obci Lomnice máme 6 stanovišť – sběrných hnízd, kde můžete ukládat tříděný odpad, tuto možnost máte rovněž na sběrném dvoře, kde je možné bezplatně uložit většinu druhů odpadů.  Nádoby na tříděný odpad a sběrný dvůr je určen pouze pro občany obce Lomnice. Tříděný odpad mohou rovněž ukládat firmy, které mají s obcí Lomnice uzavřenou Smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství.

Četnost vývozu:
papír a plast  2 x týdně - pondělí, pátek,
sklo 1 za 4 týdny - pátek (6. 5. 2022)*,
nápojový karton 1 za 4 týdny - úterý (3. 5. 2022)*,
kovy 1 za 4 týdny - pátek (22. 4. 2022)*.
*následující termín je nutné dopočítat
 
 Rozmístění stanovišť (sběrná hnízda) a druhů nádob:
LOMNICE – TÝN, POŽÁRNÍ ZBROJNICE:
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 3 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 2 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 2 ks
 • KOMPOZITNÍ OBALY (oranžové víko 600 L) 1 ks
 • KOVY (černá nádoba 1100 L) 1 ks
LOMNICE – TÝN, KRASLICKÁ UL. (u č.p. 1):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 3 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 2 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks 
LOMNICE – TÝN, SUKOVA UL. (u č.p. 120):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 2 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 1 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
LOMNICE – DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY, ŠKOLNÍ UL. (u č. p. 50):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 1 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 1 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 • KOMPOZITNÍ OBALY (oranžové víko 600 L) 1 ks
LOMNICE – NOVOLOMNICKÁ UL. (u č. p. 197 bývalá pošta):
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 2 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 2 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks 
LOMNICE – HORNICKÁ KOLONIE:
 • PLAST (žlutá nádoba 1100 L) 2 ks
 • PAPÍR (modrá nádoba 1100 L) 1 ks
 • SKLO (zelená nádoba 1100 L) 1 ks
 • KOMPOZITNÍ OBALY (oranžové víko 600 L) 1 ks
Žádáme občany, aby z důvodu úspory místa v nádobách na tříděný odpad vhazované kartonové krabice rozkládali a plastové lahve sešlapávali.